Ar siúl faoi láthair

Animation to Murmuration, Draíocht Arts Centre, Baile Bhlainséir, BÁC
15 Márta – 25 Bealtaine

Vincent Sheridan

Saothar nua le Vincent Sheridan, ag plé le héineacha – go háirithe carrógaí agus druideanna. Tá spéis aige i nósanna na n-éan agus an ghluaiseacht ar leith a bhíonn acu agus iad ag eitilt nó ar an talamh.

…………………………………………………………………………………………………..

The Orchard, Butler Gallery, An Chaisleán, Cill Chainnigh
9 Márta – 21 Aibreán

Saothar le Helena Gorey, bunaithe ar dhathanna agus plandaí ó úllord a bhi ag a seanathair i gCill Chainnaigh sna 1930aidí. Líníocht, grianghrafadóireacht agus péint.

herbrobert
…………………………………………………………………………………………………..

Observer & I, Galway Arts Centre, Oileán Altranach, Gaillimh

8 – 31 Márta
Grianghrafadóireacht agus fís le na healaíontóirí Kevin Gaffney & Sally-Anne Kelly. Tá téama an tsaothair seo bunaithe ar cheist na féiniúlachta. An chaoi a gcuireann an duine é fhéin in iúl, agus mar a gcoinníonn sé a fhéiniúlacht fhéin faoi cheilt.

…………………………………………………………………………………………………..

Irish Spring, 126, Sráid na Banríona, Gaillimh
8 – 30 Márta 
Saothar nua leis an ealaíontóir Gearmánach Claudia Olendrowicz.

…………………………………………………………………………………………………..

If you cut through the present the future leaks out.
The Shed, Sráid na nDuganna, Gaillimh
9 – 23 Márta

Taispeántas leis an ngrúpa Expanded Draught, grúpa d’ealaíontóirí idirnáisiúnta a bunaíodh i nGaillimh i 2006. Saothar le healaíontóirí as Gaillimh, Baile átha Cliath, Meirceá agus An Chóiré Theas.

Alwyn Revill, Joanne Dolan, SCANALYSER™, Kit French, Allison Regan , Dave Callan David Carpenter , Tyler Mackie , Cody Arnall, Ferg Flannery, Suzanne Dolan, Cyril Briscoe, Yoojeung Park , Kyle Bauer , Jacob Hauck, Megan Singleton, Hannah March Sanders, Danielle Burns, Lindsey Maestri, Ian Hart.

…………………………………………………………………………………………………..

On the Road, Toradh Gallery, Ashbourne Cultural Centre,  Co. na Mí
12 Márta – 9 Aibreán
'Restricted Parking' - Paul Mac CormaicSaothar péintéireachta i stíl réalach le Paul Mac Cormaic. Sa saothar seo déantar macnamh ar an mór-thionchar a bhí ag na bóithre agus na mótarbhealaí nua a tóigeadh ar fud na tíre le 20 bliain anuas.

…………………………………………………………………………………………………..

Cavalry, Garter Lane Arts Centre, Port Láirge
8 Feabhra – 27 Márta

Cavalry, John Conway, 2013

Líníocht agus péintéireacht le John Conway. Sa saothar nua seo tógtar mar thús-phointe an éiginnteacht mhór a tháinig leis an gcúlú eacmanaíochta.

………………………………………………………………………….

Gloria! & Zorns Lemma
, The Dock, Cora Droma Rúisc, Co. Liatroma.
15 Feabhra – 13 Aibreán

Frampton_Gloria_Still

Dhá shaothar scannánaíochta ón ileolaí agus scannánóir Hollis Frampton (1936-1984).

………………………………………………………………………….

Folk Fiction – Translations in Material Cultures
Museum of Country Life, Co Mhaigh Eo
5 Feabhra – 14 Aibreán

Gareth kenedy.aspx

Saothar le Gareth Kennedy, ina bpléitear ar bhealach spraoíúil, fiosrach an tionchar atá ag comhlactaí ollmhóra, ar nós  IKEA, ar shean nósanna cheirdíochta. Obair déanta in Inis Óirr agus Gníomh go Leith. Dealbhadóireacht, grianghrafadóireact agus scannáín.

………………………………………………………………………….

 

Vector/AttractorGoethe-Institut, Cearnóg Muirfean, Baile Átha Cliath
25 Eanáir – 28 Márta

Photo: Alice Rekab - Vector/Attractor

Taispeántas ina ndéantar scrúdú ar fhoirmeacha éagsúla ealaíne – dealbhadóireacht, ailtireacht agus sceitsí grinn ina measc. Sa saothar seo le Alice Rekab tá béim curtha ar chosúlachtaí agus chomhghaol idir nithe agus próiséis nach bhfuil mórán baint acu lena chéile.

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

Edifice Complex, Visual Centre for Contemporary Art, Ceatharlach
2 Feabhra – 21 Aibreán

Edifice Complex
Saothar nua le Tadhg McSweeney. Dealbhadóireacht déanta as sean-ábhair, rudaí briste agus rudaí athchúrsáilte. 

 ………………………………………………………………………………………..

We Have Everything And We Have Nothing,
The Doorway Gallery, Baile Átha Cliath 2.
Feabhra 7 – Márta 20

Martin Stone, thumbs_glass-vase-with-teapotTaispeántas nua leis an ealaíontóir Martin Stone, saothar péintéireachta ina mbaintear úsáid as pátrúin gheala agus cruthanna simplí.

………………………………………………………………………………..


Claire McLaughlin, Trace and Transfer, 2012
Léirmheas ar Trace and Transfer ar an suíomh anois!