Ar siúl faoi láthair

ritualBeidh an suíomh Nua-Ealaín á sheoladh go hoifigiúil go luath agus tá mórthaispeántas amharcealaíne á eagrú chun an ócáid a cheiliúradh.  Féach ar ár leathnach Facebook i gcóir tuilleadh eolais!

…………………………………………………………………………………………………..

Jack B Yeats – Enter the Clowns; The Circus as a Metaphor
The Model, Sligeach
25 Bealtaine – 1 Meán Fómhair 2013

Tá an meafar den sorcas le feceáil go minic i saothar Jack B Yeats. Sa taispeántas seo déantar scrúdú ar an gcaoi a d’úsáid Yeats an meafar seo le léiriú a dhéanamh ar théamaí cosúil leis an meabhairghalar, an t-uaigneas, an brón agus an ciníochas. Seo deis le réimse leathan saothar le Yeats a fheiceáil, chomh maith le saothair nach mbíonn ar taispeáint ach go hannamh.

They-come-they-come.-resized-jpg-576x383

…………………………………………………………………………………………………..

… Soft as an Easy Chair, Cork Film Centre, Co Chorcaí
17 Bealtaine – 14 Meitheamh

Robert PowerTaispeántas le na healaíontóirí Rachel Barton agus Rob Power. Baintear úsáid as athrá agus athdhéanamh i saothar Rob Power, chun mothúcháin láidre a chur i láthair. I saothar Rachel Barton úsáidtear an greann le macnamh a dhéanamh ar ábhair ghruama. http://www.corkfilmcentre.com/ 

…………………………………………………………………………………………………..

K-Fest, Féile Cheoil agus Ealaíne, Cill Orglan, Co Chiarraí
31 Bealtaine – 3 Meitheamh 2013

K-Fest

Beidh clár iomlán ealaíne á reachtáil mar chuid de K-Fest i mbliana! Thar an deireadh seachtaine beidh réimse mór taispeántais  ar siúl i suíomhanna éagsúla ar fud an bhaile.  Tuilleadh eolais anseo.

…………………………………………………………………………………………………..

An Trá agus an tSíoraíocht, Áras Éanna, Inis Oírr
16 – 30 Bealtaine 2013
Seoladh oifigiúil 18 Bealtaine 3pm (aoíchainteoir Muireann ní Dhroighneáin)

Saothar nua leis an ealaíontóir Nuala ní Fhlathúin, sraith oibre a coimisiúnadh d’Fhéile Phléaráca na bliana seo. Tarraingeadh na grianghrafanna don taispeántas seo le linn trí thuras ar Inis Oírr i 2013, agus sén tús phointe a bhí acu ná an gaol idir solas agus uisce, spéir agus talamh. Sa taispeántas in Áras Éanna beidh na céadta íomhánna fite le chéile agus leagaithe amach mar a bheadh cairpéad nó táipéis, iad curtha le chéile le píosaí beaga dealbhadóireachta chun nua-phátrún teibí a chruthú. Is í an t-oifigeach ealaíne  a bhéas mar aoíchainteoir.

An Trá agus an tSíoraíocht

…………………………………………………………………………………………………..

Optimism, Ormston House, Sráid Phádraig, Cathair Luimnigh
24th Bealtaine – 22 Meitheamh | Seoladh: 23 Bealtaine 6pm

Tadhg ó CuirrínSaothar nua leis an ealaíontóir Tadhg ó Cuirrín, ina bpléitear na dainséir agus na deiseanna a tháinig le hAois na Fáisnéise agus an t-eolas digiteach atá ar fáil ar chuile thaobh.

…………………………………………………………………………………………………..
4 Journeys, Signal Arts Centre, Bré, Co Chill Mhantáin
21 Bealtaine – 2 Meitheamh 2013

Grúpthaispeántas le ceathrar ealaíontóir: Ella Flanagan, Aiseling Noone, Pat Burnes agus Yvonne Robinson. Tá réimse de mheáin agus de théamaí éagsúla le feiceáil sa taispeántas seo.

patburnes_groupshow2

Tuilleadh eolais anseo.

…………………………………………………………………………………………………..

Examining Aesthetics, Rua Red, Tamhlacht, Baile Átha Cliath
25 Bealtaine – 13 Iúil  2013
(seoladh 24 Bealtaine 6pm)

David ZsuaderTaispeántas ina ndéantar scrúdú ar an gcaoi is féidir eolas digiteach a chur i láthair i mbealaí eile, agus ar an tionchar ealaíne atá ag na teangacha ríomhchlárúcháin. Ealaíontóirí: Casey Reas, Marius Watz, FIELD, agus Pixel Noizz – David Zsauder,

Féach www.ruared.ie

……………………………………………………………………………………..

AmbivalenceCross Gallery, Sráid PhroinséisBaile Átha Cliath 8
23 Bealtaine – 22 Meitheamh 2013

Taispeántas aonair leis an ealaíontóir Clea van der Grijn.Clea Van Der Grijn

……………………………………………………………………………………..

Prelude Speaker: Contemporary Castletown, Castletown House, Co. Chill Dara 29 Aibreán – 30 Meitheamh 2013Prelude_540
Seo grúpthaispeántas d’ealaín chomhaimseartha agus ábhar stairiúil atá eagraithe ag Crawford Art Gallery, i gcomhair le Oifig na nOibreacha Poiblí. I measc na n-ealaíontóirí atá páirteach sa taispeántas tá: Sarah Browne, Gerard Byrne, Felicity Clear, Maud Cotter, Michelle Deignan, Blaise Drummond, Domestic Godless, Simon English, Mary Fitzgerald, Patrick Jolley, Rebecca Trost & Inger Lise Hansen, Marianne Keating, Eoin McHugh, Paul Nugent, Colin O’Connor, Jennifer Trouton and Daphne Wright .…………………………………………………………………………………………………..
Garden, Project Arts Centre, Baile Átha Cliath
25 Aibreán – 22 Meitheamh 2013Saothar nua ó Niamh O’Malley, fís agus péintéireacht ar ghloine. Sa taispeántas seo feictear iomhánna de gháirdín tré scáthán, na híomhánna ag athrú le gluaiseacht an scátháin
.1dc42_apr17_projectarts_img…………………………………………………………………………………………………..

 
Floral Alchemy, Olivier Cornet Gallery, Baile Átha Cliathpoppy82x188
24 Aibreán – 24 Bealtaine 2013
Saothar péintéireachta ar ghloine leis an ealaíontóir Yanny Petters. Íomhánna mionchruinne ón nádúr, déanta le hórdhuill, ag úsáid an teicníc verre églomisé.

…………………………………………………………………………………………………..

Lost Boys: The Territories Of Youth, Glucksman Gallery, Co Chorcaí
29 Márta – 7 Iúil 2013

Lost Boys: The Territories of YouthTaispeántas ina léirítear saol agus meoin fir óga agus déagóirí, agus iad i ngleic le dífhostaíocht agus imirce. Ealaíontóirí : Eleanor Antin, Doug Dubois, Douglas Gordon, David Haines, Seamus Harahan, Richard Hughes, Julien Nguyen, Alex Rose, Steven Shearer, Collier Schorr, Gillian Wearing 

 

…………………………………………………………………………………………….…….

An Riordánach (nótaí ciúnais), Ionad an Bhlascaoid Mhóir, Dún Chaoin
5 Aibreán – 31 Bealtaine 2013

Saothar péintéireachta agus líníochta leis an ealaíontóir Seán ó Flaithearta, ealaín atá bunaithe ar fhilíocht Sheáin Uí Ríordáin.