Elements of the Elementary, White Lady Art Gallery, Cé Wellington, BÁC  2.
2 – 31 Lúnasa, 2013
Seoladh oifigiúil:  2 Lúnasa 6pm

Taispeántas ina ndéantar ceiliúradh ar an gcarachtar Sherlock Holmes, an bleachtaire cáiliúil as scríbhinní Arthur Conan Doyle. Dealbhadóireacht, pictiúirí, fís, ceardaíocht, ealaín sráide agus léachtannaí. Féach ar an leathnach facebook anseo. Ealaíontóirí : Sarah Long, Liam Robinson, Harriet Myfanwy Nia Tahany, Pancho, Gibb, Patrick Crofts and Crowzeye, Poncho, Meg Hyland agus Clara Traynor.

397805_10151858677475278_1117150793_n

 …………………………………………………………………………………………………..

Strumpet City, Graphic Studio Gallery,  Sráid Cope, Barra an Teampaill, BÁC  223 Iúil – 24 Lúnasa

Saothar nua priontála a léiríonn téamaí ón leabhar Strumpet City agus eachtraí stairiúla an Fhrithdhúnadh Mór i mBaile Átha Cliath i 1913. Tá saothar le 46 ealaíontóir náisiúnta agus idirnáisiúnta le feiceáil anseo.
Féach www.graphicstudiodublin.com

Niamh Flanagan, where it lights the hall

 …………………………………………………………………………………………………..


Summer Group Show, Taylor Galleries,  Sráid Chill Dara, BÁC 2
22 Iúil – 7 Meán Fómhair

I measc na n-ealaíontóirí páirteach tá Patrick Scott, David Quinn, Martin Gale, Charles Tyrrell, Louise Neiland, Pat Harris, Ann Quinn, Ruth McDonnell, Michael Mulcahy, Seán McSweeney, Makiko Nakamura, William Crozier, Micheal Farrell agus Colin Harrison. Féach www.taylorgalleries.ie

summer group

 …………………………………………………………………………………………………..

Structures of Devotion, John’s Hall, Biorra, Co. Uíbh Fháilí.
25 Iúil – 31 Lúnasa 2013.

946302_577376918972137_624530666_nSúil siar ar shaothar ón ealaíontóir Lynne Hoare. Curtha i láthair ag an Birr Theatre & Arts Centre. Féach www.birrtheatre.com.

…………………………………………………………………………………………………..  

Her Fanciful Digression, Crawford Art Gallery, Corcaigh
24 Iúil – 5 Deireadh Fómhair 2013

Saothar físealaíne ón ealaíontóir Michelle Deignan, ag cur síos ar chómhrá samhailteach idir an fheimineach Éireannach Anna Doyle Wheeler (c.1785-1848) agus an péintéir Sasanach John Constable (1776-1837).  Léacht ón ealaíontóir Michelle Deignan 26 Méan Fómhair 6pm. www.crawfordartgallery.ie

Deignan_large-1

…………………………………………………………………………………………………..


Understory
, The Courthouse Arts Centre, Tigh na hÉille, Co Chill Mhantáín

3 – 29 Lúnasa 2013

e4ebd69f-655a-4cae-bd7e-51bc9c535889_mSaothar nua leis an ealaíontóir  Nicos Nicolaou. Ealaín suíomhoiriúnaithe, bunaithe ar úsáid an fhoirgnimh mar theach cúirte san am atá thart. Féach  http://www.tinahely-courthouse.ie/

…………………………………………………………………………………………………..

Megga Bubble Space Burbs, Galway Arts Centre, Sráid Dhoiminic, Gaillimh
2 – 31 Lúnasa, 2013 

Saothar nua leis an ealaíontóir Vicky Smith, a d’eascraigh as taighde a rinne sí ar úrscéal le Sylvia Plath, The Bell Jar. Déanadh an saothar seo thar thréimhse cónaithe 6 mí insan Galway Arts Centre. Féach www.galwayartscentre.ie

7669144


…………………………………………………………………………………………………..

The Glass Album Commissions, An Gailearaí, Doire Beag, Co Dhún na nGall
7 Iúil – 20 Meán Fómhair 2013

Saothar comhaimseartha a fhaigheann ionspioráid as cartlann an ghriangrafadóra ón19ú aois, James Glass as Dhoire Choilm Cille. I measc na n-ealaíontóirí atá páirteach tá Walead Beshty, Matt Collishaw, Will Curwen agus Eoghan Mc Tigue.
Féach http://www.angailearai.com/

glass-album-494x494…………………………………………………………………………………………………..

Analysing Cubism, Crawford Art Gallery, Plás Emmet, Corcaigh.
Meitheamh 21 – Lúnasa 31, 2013

Analysing_Cubism_540Súil siar ar thionchar an stíl ciúbachais in Éirinn. Taispeántas é seo de shaothar ealaíontóirí Éireannacha a chuaigh thar lear chun staidéar a dhéanamh ar stíleanna réabhlóideacha ealaíon a bhí i réim san Eoraip ag an am.

…………………………………………………………………………………….. 

Outside:Insight, Brigit’s Garden, Ros Cathail, Co na Gaillimhe.
7 Iúil – 29 Lúnasa 2013

Outside Insight (5)

…………………………………………………………………………………………………..


Taispeántas
, Áras Inis Gluaire, Co Mhaigh Eo.

12 Iúil – 6 Lúnasa 2013 

Pamela De BhríSaothar leis an ealaíontóir Pamela de Bhrí, bunaithe ar thaighde a rinne sí ar an méid atá fágtha anois de Mhór-Iarannród Iarthar agus Lár na tíre. Tá an taispeántas seo á sheoladh mar chuid de Fhéile Iorrais na bliana seo.


…………………………………………………………………………………………………..


Wise Ways, 
Áras Éanna, Inis Oírr, Co na Gaillimhe.

7 Iúil – 30 Lúnasa 2013

117_120Taispeántas i gcré. Is iad daoine breacaosta ón bpobal agus scoláirí as an Idirbhliain i gColáiste Ghobnait bhí páirteach i  Wiseways Inis Oírr. Bhí na healaíontóirí Terry O’Farrell agus Nicola Henley ag cuidiú leo agus iad ag obair ar scéalta béil agus ar chré le taispeántas ar leith a chruthú a léirigh eolas comhpháirteach ón am atá imithe.

………………………………………………………………………………………………….

Tomorrow’s Almost Over, Void, Cathair Dhoire.
13 Iúil – 23 Lúnasa 2013

Grúpthaispeántas le béim ar shaothar ealaíontóirí atá bunaithe i gcathair Dhoire. Ealaíontóirí: Paola Bernardelli, Damien Duffy, Conor Mc Feely, Locky Morris, Blaine O’ Donnell,  Pascale Steven, Susanne Stich, Mhairi Sutherland. Coimeádaí: Greg McCartney.

www.derryvoid.comtomorrowsalmostover-1-w390h390 …………………………………………………………………………………..……………………..

Lee Welch: Two exercises in awareness and observation
Sean Lynch: A blow-by-blow account of stone carving in Oxford
Hugh Lane Gallery, Cearnóg Parnell Thuaidh, BÁC 1.

10 Iúil – 29 Meán Fómhair 

Cuid den togra leanúnach Sleepwalkers. D’eascraigh na taispeáintais seo le Lee Welch agus Seán Lynch as tréimhse ama a chaith siad (in éindí le cearthar ealaíontóirí eile) ag úsáid an ghailearaí mar stiúideó poiblí chun taighde a dhéanamh.

IMG_0083


…………………………………………………………………………………………………..

 
Secrets on the Way, Cross Gallery, Sráid Phroinséis, Baile Átha Cliath 8.
23 Iúil – 3 Lúnasa 2013
Mary Rose Binchy
Taispeántas aonair leis an ealaíontóir Mary Rose Binchy, saothar ag ceiliúradh an rud atá feicthe agus nach bhfuil ligthe i ndearmad. …………………………………………………………………………………………………..
 

Ocular Reverberations, Draíocht Arts Centre, Baile Bhlainséir, BÁC 15.
7 Meitheamh – 31 Lúnasa 2013

aisling conroy 210x186Ealaín teibí ón ealaíontóir Aisling Conway, saothar ina bhfuil béim ar leith ar dhathanna geala agus dorcha, spásanna dearfacha agus diúltacha. Sa saothar seo tá tionchair éagsúla le feiceáil, ó ailtireacht, séadchomharthaí agus ealaín naofa.

 

  ……………………………………………………………………………………..

Numberless Dreams, Hamilton Gallery, Sligeach
13th Meitheamh – 31 Lúnasa

Song to Milton 2. Helen O Toole
Seo taispeántas ealaíne atá bunaithe ar fhilíocht W.B Yeats. Tá saothar ann le healaíontóirí as Éirinn agus Meirceá, ina measc Nuala Clarke, Steven Corsano, Shawn Dulaney, Crystal Gandrud, Helen O’Leary and Helen O’Toole. …………………………………………………………………………………………………..

Jack B Yeats – Enter the Clowns; The Circus as a Metaphor
The Model, Sligeach.
25 Bealtaine – 1 Meán Fómhair 2013

They-come-they-come.-resized-jpg-576x383
Tá an meafar den sorcas le feceáil go minic i saothar Jack B Yeats. Sa taispeántas seo déantar scrúdú ar an gcaoi a d’úsáid Yeats an meafar seo le léiriú a dhéanamh ar théamaí cosúil leis an meabhairghalar, an t-uaigneas, an brón agus an ciníochas. Seo deis le réimse leathan saothar le Yeats a fheiceáil, chomh maith le saothair nach mbíonn ar taispeáint ach go hannamh.