Ar siúl faoi láthair

A contemporary survey of the Mayo born artist Niamh O’Malley:
Áras Inis Gluaire / Ballinglen Arts Foundation, Co Mhaigh Eo
Ballina Arts Centre / Custom House Studios, Co Mhaigh Eo
Linenhall Arts Centre, Co Mhaigh Eo.
31 Lúnasa – 30 Meán Fómhair 2013

Mórthaispeántas de shaothar ealaíne le Niamh Ó Malley atá á reachtáil ag 5 ionad ealaíne i gCo Mhaigh Eo i mí Meán Fómhair. Tá na taispeántais seo  curtha i láthair ag an Mayo Arts Collaborative agus an coimeádaí Patrick T Murphy.

Window Niamh O'Malley, Window, 2013, glass, birch plywood, oak, oil paint. Image by Ros Kavanagh 2._jpg

…………………………………………………………………………………………………..

 

THE MARKET, Gallery of Photography, Barra an Teampaill,  BÁC  2.
24 Lúnasa – 1 Deireadh Fómhair 2013
Seoladh Oifigiúil 23 Lúnasa 6.30pm

Saothar nua leis an ealaíontóir Mark Curran ag plé le tionchar an chóras caipitil domhanda. Tá an taispeántas bunaithe ar ábhair baillithe ag Curran ó stocmhargaí agus margaí trácht-earraí idirnáisiúnta, ina measc an Stocmhalartán in Éirinn, an Canary Wharf i Londain agus an Deutshe Borse i bhFrankfurt. Tá grianghrafanna, fís, fuaim, déantáin agus fíanaise béil mar chuid den ealaín suiteála seo. Tuileadh eolais anseo.

Bethlehem, Trader ; Ethiopian Commodity Exchange (ECX), Septembe…………………………………………………………………………………………………..
Summer Show, Cross Gallery, Sráid Phroinséis, Baile Átha Cliath 8.
17 – 31 Lúnasa 2013
Grúp-thaispeántas le Cristina Bunello, Claire Carpenter, Graham Chorlton, John Boyd, Simon English, Michael Wann, Clea van der Grijn, Andrew Clancy. www.crossgallery.ie
Avertere, oil on canvas 25cm x 90 cm, Cristina Bunello
 
…………………………………………………………………………………………………..

Elements of the Elementary, White Lady Art Gallery, Cé Wellington, BÁC  2.
2 – 31 Lúnasa, 2013

Taispeántas ina ndéantar ceiliúradh ar an gcarachtar Sherlock Holmes, an bleachtaire cáiliúil as scríbhinní Arthur Conan Doyle. Dealbhadóireacht, pictiúirí, fís, ceardaíocht, ealaín sráide agus léachtannaí. Féach ar an leathnach facebook anseo.

Ealaíontóirí : Sarah Long, Liam Robinson, Harriet Myfanwy Nia Tahany, Pancho, Gibb, Patrick Crofts and Crowzeye, Poncho, Meg Hyland agus Clara Traynor.

397805_10151858677475278_1117150793_n
…………………………………………………………………………………………………..
 

Henry Moore in the Arts Council Collection, Hunt Museum, Luimneach.
24 Lúnasa – 3 Samhain 2013

MOORE-Working-Model-for-Reclining-FigureMórthaispeántas de shaothar ar pháipéir agus dealbha beaga leis an ealaíontóir Henry Moore. Ar iasacht ón Arts Council Collection, Southbank Centre, UK.
http://www.huntmuseum.com


…………………………………………………………………………………………………..

What has been shall always never be again, Ormston House, Luimneach
16 Lúnasa – 7 Meán Fómhair

Taispeántas samhraidh in Ormston House. Saothair roghnaithe ag an aoi-choimeádaí Ian Alden Russell. Ina measc siúd atá páirteach tá Ramona Burke, Michael Cleary, Simon Cummins, Gerry David, Pat Fitzpatrick, Noelle Gallagher, Saidhbhín Gibson, Bernadette Keating, Maggie Madden, Steve Maher, Eilish Murrihy, Áine Phillips, Rory Tangney agus Paul Tarpey. www.ormstonhouse.comB_Keating-Ormston-House-02-1024x679-1

 …………………………………………………………………………………………………..

Medley, Ionad Siopadóireachta An Fhaiche Mhór, Gaillimh.
22 Lúnasa – 6 Meán Fómhair 2013
Seoladh Oifigiúil: 22 Lúnasa 6pm

Grúp-thaispeántas ó bhaill den eagraíocht ealaíne Lorg Fine Art Printmakers. Ealaíontóirí ó chathair na Gaillimhe agus ar fud na tíre.

 

 …………………………………………………………………………………………………..

Grúp-thaispeántas, Sliding Rock Gallery, An Spidéal, Co na Gaillimhe
25 Lúnasa – 7 Meán Fómhair 2013

Taispeántas nua ar an Spidéal le dealbhadóireacht i gcré agus criadóireacht. I measc na n-ealaíontóirí páirteach tá Kevin O’Kelly, Martha Williamson, Caroline Sharkey, Claire Molloy, Elaine Harrington, Andrew Whitelaw agus Ciara Ní Chualáin.

Andrew-tea-set-on-board-2-640x311

 …………………………………………………………………………………………………..

Megga Bubble Space Burbs, Galway Arts Centre, Sráid Dhoiminic, Gaillimh
2 – 31 Lúnasa, 2013 

Saothar nua leis an ealaíontóir Vicky Smith, a d’eascraigh as taighde a rinne sí ar úrscéal le Sylvia Plath, The Bell Jar. Déanadh an saothar seo thar thréimhse cónaithe 6 mí insan Galway Arts Centre. Féach www.galwayartscentre.ie

7669144


…………………………………………………………………………………………………..

An Invented Land, Catherine Hammond Gallery, An Gleann Garbh, Co. Chorcaí.
16th Lúnasa – 15 Meán Fómhair

Saothar péinteála nua le Frances Ryan, ina léirítear chuimhní ar a luath-óige i Sligeach.  Tagann teideal an taispeántais ón scríobhnóir Orhan Pamuk – “The past is always an invented land”
Tuilleadh eolais: 027 63812 / www.hammondgallery.com

ox-cloud

 …………………………………………………………………………………………………..

Structures of Devotion, John’s Hall, Biorra, Co. Uíbh Fháilí.

25 Iúil – 31 Lúnasa 2013.

Súil siar ar shaothar ón ealaíontóir Lynne Hoare. Curtha i láthair ag an Birr Theatre & Arts Centre. Féach www.birrtheatre.com.

995957_603535326333900_818822605_n

…………………………………………………………………………………………………..  

Her Fanciful Digression, Crawford Art Gallery, Corcaigh
24 Iúil – 5 Deireadh Fómhair 2013

Saothar físealaíne ón ealaíontóir Michelle Deignan, ag cur síos ar chómhrá samhailteach idir an fheimineach Éireannach Anna Doyle Wheeler (c.1785-1848) agus an péintéir Sasanach John Constable (1776-1837).  Léacht ón ealaíontóir Michelle Deignan 26 Méan Fómhair 6pm. www.crawfordartgallery.ie

Deignan_large-1

…………………………………………………………………………………………………..


Understory
, The Courthouse Arts Centre, Tigh na hÉille, Co Chill Mhantáín

3 – 29 Lúnasa 2013

e4ebd69f-655a-4cae-bd7e-51bc9c535889_mSaothar nua leis an ealaíontóir  Nicos Nicolaou. Ealaín suíomhoiriúnaithe, bunaithe ar úsáid an fhoirgnimh mar theach cúirte san am atá thart. Féach  http://www.tinahely-courthouse.ie/

 


…………………………………………………………………………………………………..

The Glass Album Commissions, An Gailearaí, Doire Beag, Co Dhún na nGall
7 Iúil – 20 Meán Fómhair 2013

Saothar comhaimseartha a fhaigheann ionspioráid as cartlann an ghriangrafadóra ón19ú aois, James Glass as Dhoire Choilm Cille. I measc na n-ealaíontóirí atá páirteach tá Walead Beshty, Matt Collishaw, Will Curwen agus Eoghan Mc Tigue.
Féach http://www.angailearai.com/

glass-album-494x494…………………………………………………………………………………………………..

Analysing Cubism, Crawford Art Gallery, Plás Emmet, Corcaigh.
Meitheamh 21 – Lúnasa 31, 2013

Analysing_Cubism_540Súil siar ar thionchar an stíl ciúbachais in Éirinn. Taispeántas é seo de shaothar ealaíontóirí Éireannacha a chuaigh thar lear chun staidéar a dhéanamh ar stíleanna réabhlóideacha ealaíon a bhí i réim san Eoraip ag an am.

…………………………………………………………………………………….. 

Outside:Insight, Brigit’s Garden, Ros Cathail, Co na Gaillimhe.
7 Iúil – 29 Lúnasa 2013

Outside Insight (5)

…………………………………………………………………………………………………..

Wise Ways, Áras Éanna, Inis Oírr, Co na Gaillimhe.
7 Iúil – 30 Lúnasa 2013

117_120Taispeántas i gcré. Is iad daoine breacaosta ón bpobal agus scoláirí as an Idirbhliain i gColáiste Ghobnait bhí páirteach i  Wiseways Inis Oírr. Bhí na healaíontóirí Terry O’Farrell agus Nicola Henley ag cuidiú leo agus iad ag obair ar scéalta béil agus ar chré le taispeántas ar leith a chruthú a léirigh eolas comhpháirteach ón am atá imithe.

…………………………………………………………………………………..……………………..

Lee Welch: Two exercises in awareness and observation
Sean Lynch: A blow-by-blow account of stone carving in Oxford
Hugh Lane Gallery, Cearnóg Parnell Thuaidh, BÁC 1.

10 Iúil – 29 Meán Fómhair
Cuid den togra leanúnach Sleepwalkers. D’eascraigh na taispeáintais seo le Lee Welch agus Seán Lynch as tréimhse ama a chaith siad (in éindí le cearthar ealaíontóirí eile) ag úsáid an ghailearaí mar stiúideó poiblí chun taighde a dhéanamh.
IMG_0083


…………………………………………………………………………………………………..

 
 Ocular Reverberations, Draíocht Arts Centre, Baile Bhlainséir, BÁC 15.
7 Meitheamh – 31 Lúnasa 2013

aisling conroy 210x186Ealaín teibí ón ealaíontóir Aisling Conway, saothar ina bhfuil béim ar leith ar dhathanna geala agus dorcha, spásanna dearfacha agus diúltacha. Sa saothar seo tá tionchair éagsúla le feiceáil, ó ailtireacht, séadchomharthaí agus ealaín naofa.

 

  ……………………………………………………………………………………..

Numberless Dreams, Hamilton Gallery, Sligeach
13th Meitheamh – 31 Lúnasa

Song to Milton 2. Helen O Toole
Seo taispeántas ealaíne atá bunaithe ar fhilíocht W.B Yeats. Tá saothar ann le healaíontóirí as Éirinn agus Meirceá, ina measc Nuala Clarke, Steven Corsano, Shawn Dulaney, Crystal Gandrud, Helen O’Leary and Helen O’Toole. …………………………………………………………………………………………………..

Jack B Yeats – Enter the Clowns; The Circus as a Metaphor
The Model, Sligeach.
25 Bealtaine – 1 Meán Fómhair 2013

They-come-they-come.-resized-jpg-576x383Tá an meafar den sorcas le feceáil go minic i saothar Jack B Yeats. Sa taispeántas seo déantar scrúdú ar an gcaoi a d’úsáid Yeats an meafar seo le léiriú a dhéanamh ar théamaí cosúil leis an meabhairghalar, an t-uaigneas, an brón agus an ciníochas. Seo deis le réimse leathan saothar le Yeats a fheiceáil, chomh maith le saothair nach mbíonn ar taispeáint ach go hannamh.

 …………………………………………………………………………………………………..

Summer Show, Taylor Galleries, Sráid Chill Dara, BÁC  2
22 Iúil – 7 Meán Fómhair 2013

I measc na n-ealaíontóirí páirteach tá Patrick Scott, David Quinn, Martin Gale, Charles Tyrrell, Louise Neiland, Pat Harris, Ann Quinn, Ruth McDonnell, Michael Mulcahy, Seán McSweeney, Makiko Nakamura, William Crozier, Micheal Farrell agus Colin Harrison. Féach www.taylorgalleries.ie

summer group