Ar siúl faoi láthair

 

WELCOME TO DREAMLAND, The Talbot Gallery, Sráid Thalbóid, BÁC 1.
5 – 28 Meán Fómhair 2013

Taispeántas aonair leis an ealaíontóir Jennifer Cunningham. Seo saothar nua ina bpléitear an timpeallacht: áiteacha ar an imeall agus an chuma chuimhíoch a thagann ar ghnáth spásanna. Beidh Jennifer Cunningham i mbun ceardlann ealaíne sa Talbot Gallery mar chuid de Culture Night 2013 ar 20 Meán Fómhair. www.talbotgallery.com/

Jennifer cunningham

…………………………………………………………………………………………………..

Morphogenesis, 
Cross Gallery, Sráid Phroinséis, Baile Átha Cliath 8.

5 – 28 Meán Fómhair 2013
Taispeántas leis an ealaíontóir Andrew Folan. Saothar dealbhadóireachta ina n-úsáidtear  bogearraí ríomhaireachta chun cruthanna orgánacha a ghiniúint.

 Andrew Folan

 
…………………………………………………………………………………………………..


THE MARKET, 
Gallery of Photography, Barra an Teampaill,  BÁC  2.

24 Lúnasa – 1 Deireadh Fómhair 2013

Saothar nua leis an ealaíontóir Mark Curran ag plé le tionchar an chóras caipitil domhanda. Tá an taispeántas bunaithe ar ábhair baillithe ag Curran ó stocmhargaí agus margaí trácht-earraí idirnáisiúnta, ina measc an Stocmhalartán in Éirinn, an Canary Wharf i Londain agus an Deutshe Borse i bhFrankfurt. Tá grianghrafanna, fís, fuaim, déantáin agus fíanaise béil mar chuid den ealaín suiteála seo. Tuileadh eolais anseo.

…………………………………………………………………………………………………..

The edge of the real (expanded), Sirius Art Centre, BÁC
14 Meán Fómhair – 20 Deireadh Fómhair 2013

Saothar leis an ngrianghrafadóir cáiliúil Roger Ballen. Seo sraith grianghrafanna a bhfuil comhdhéanamh casta acu, ina ndéantar scrúdú ar shícé an duine.

Alter_Ego_Asylum_print_size_90_x90_frame_size_(36.25_x_37)6066

…………………………………………………………………………………………………..

Pictiúr, Draíocht Arts Centre, Baile Bhlainséir, BÁC 15.
6 Meán Fómhair – 7 Deireadh Fómhair 2013

Andrew WhitsonGrúp-thaispeántas le saothar ealaíne ó mhaisitheoirí leabhair don aos óg. Tá 21 ealaíontóir Éireannach páirteach sa taispeántas seo agus bhí an saothar ar chamchúirt san Ostair agus san Iodáil sular tháinig sé go hÉirinn. Coimeádaí: Laureate na nÓg, Niamh Sharkey.


 
 ……………………………………………………………………………………..

A contemporary survey of the Mayo born artist Niamh O’Malley:
Áras Inis Gluaire / Ballinglen Arts Foundation, Co Mhaigh Eo
Ballina Arts Centre / Custom House Studios, Co Mhaigh Eo
Linenhall Arts Centre, Co Mhaigh Eo.
31 Lúnasa – 30 Meán Fómhair 2013

Mórthaispeántas de shaothar ealaíne le Niamh Ó Malley atá á reachtáil ag 5 ionad ealaíne i gCo Mhaigh Eo i mí Meán Fómhair. Tá na taispeántais seo  curtha i láthair ag an Mayo Arts Collaborative agus an coimeádaí Patrick T Murphy.

Window Niamh O'Malley, Window, 2013, glass, birch plywood, oak, oil paint. Image by Ros Kavanagh 2._jpg

…………………………………………………………………………………………………..

Back AlleysCustom House Studios, Cathair na Mart, Co Mhaigh Eo
5 – 29 Meán Fómhair 2013
Amanda Jane Graham_ Back Alleys - Wishing On Jinny Joe's, Drawing, pastel, hard and soft ground etchings collaged onto panel, 20x30cm, 2012 2Saothar nua le Amanda Jane Graham ina léirítear cuimhneacháin gasúir de laethanta caite ag spraoi i gcaolsráideanna.

…………………………………………………………………………………………………..

The Vanishing Present,
The Courthouse Arts Centre, Tigh na hÉille, Co Chill Mhantáin
14 Meán Fómhair – 17 Deireadh Fómhair

Sarah StevensTaispeántas nua leis an ealaíontóir Sarah Stevens, togra atá bunaithe ar spásanna tréigthe agus na rudaí a fágadh iontu. Sa saothar seo déantar doiciméadú ar thithe, scoileanna, óstáin, monarchana agus spásanna eile folmhaithe. Deabhadóireacht, grianghrafadóireacht agus líníocht.

 


…………………………………………………………………………………………………..

TITANIC, St John’s Theatre, Lios Tuathail, Co Chiarraí
1 – 30 Meán Fómhair

Saothar eitseála le Ivan Armstrong, ealaíontóir lonnaithe i mBéal Feirste.

Headfirst_into_Sloughan_glen

…………………………………………………………………………………………………..

 FIX Performance Art Festival, Catalyst Arts Gallery, Béal Feirste
5 – 20 Meán Fómhair

Seo é an 10ú bliain den fhéile seo agus beidh ealaín taibhiúcháin le feiceáil i gCatalyst Arts Gallery agus ar fud na cathrach. http://fix2013.wordpress.com/

essi……………………………………………………………………………………………………

Root, Belfast Print Workshop, Sráid Waring, Béal Feirste
6 – 29  Meán Fómhair

Anushiya SundaralingamMórshaothar meán measctha le Anushiya Sundaralingam, ag úsáid priontáil agus teicstílí. Tá a cuid ealaíne bunaithe ar théama an mhuintearais agus úsáideann sí an crann Banyan mar mheafair ina cuid oibre.

 

…………………………………………………………………………………………………..

Henry Moore in the Arts Council Collection, Hunt Museum, Luimneach.
24 Lúnasa – 3 Samhain 2013


Mórthaispeántas de shaothar ar pháipéir agus dealbha beaga leis an ealaíontóir Henry Moore. Ar iasacht ón Arts Council Collection, Southbank Centre, UK.
http://www.huntmuseum.com

800x442_moohen7HenryMooreInTheArtsCouncilCollection

 …………………………………………………………………………………………………..

 Death Drive, Galway Arts Centre, Sráid Doiminic, Gaillimh
7 Meán Fómhair – 5 Deireadh Fómhair, 2013 

Grúp-thaispeántas le cearthar ealaíontóir: Vanessa Donoso Lopez, Stine Marie Jacobsen, Maximilian Le Cain agus Siobhán McGibbon.

Tugadh cuireadh do na healaíontóirí seo saothar a dhéanamh i gcómhthéacs coincheap an Death Drive. Seo teoiric a bhí ag an síocanailísí mór-le-rá Sigmund Freud, ag plé le claonadh an duine i dtreo an bháis, an fhéinscrios agus an neamhorgánachas. Féach www.galwayartscentre.ie

areas of sympathy 2


…………………………………………………………………………………………………..

OVERLAND | THE ONGOING, Gallery 126, Gaillimh
07 – 28 Meán Fómhair

Taispeántas le beirt ealaíontóir, Tim Acheson (Éire) agus Winnie Pun (Hong Kong).  Fiosraíonn Tim Acheson ár gcaidreamh leis an tírdhreach, agus an comhcheangal idir bheith ag braistint sa nóiméad seo agus bheith ag tabhairt chun cuimhne eachtraí atá thart. I saothar Winnie Pun cuirtear béim ar mhodhanna éagsúla chun féachaint an lucht féachana a mhoilliú.

tim and winnie web…………………………………………………………………………………………………..

Prayers in the silent doorways, Áras Éanna, Inis Oírr, Co na Gaillimhe
19 – 30 Meán Fómhair 2013

Tá cáil idirnáisiúnta ar Manfred Url agus  tá go leor taistil déanta aige. Ealaíontóir as An Ostair é agus sa dá bhliain atá caite chaith sé dhá thréimhse cónaithe in Áras Éanna, rud a thug spreagadh dó don taispeántas pictiúr seo atá bunaithe ar Inis Oírr.

Manfred Url

 …………………………………………………………………………………………………..

An Invented Land, Catherine Hammond Gallery, An Gleann Garbh, Co. Chorcaí.
16th Lúnasa – 15 Meán Fómhair

Saothar péinteála nua le Frances Ryan, ina léirítear chuimhní ar a luath-óige i Sligeach.  Tagann teideal an taispeántais ón scríobhnóir Orhan Pamuk – “The past is always an invented land.” Tuilleadh eolais: 027 63812 / www.hammondgallery.com

ox-cloud

 ………………………………………………………………………………………………….. 

Her Fanciful Digression, Crawford Art Gallery, Corcaí
24 Iúil – 5 Deireadh Fómhair 2013

Saothar físealaíne ón ealaíontóir Michelle Deignan, ag cur síos ar chómhrá samhailteach idir an fheimineach Éireannach Anna Doyle Wheeler (c.1785-1848) agus an péintéir Sasanach John Constable (1776-1837).  Léacht ón ealaíontóir Michelle Deignan 26 Méan Fómhair 6pm. www.crawfordartgallery.ie

Deignan_large-1

…………………………………………………………………………………………………..

The Glass Album Commissions, An Gailearaí, Doire Beag, Co Dhún na nGall
7 Iúil – 20 Meán Fómhair 2013

Saothar comhaimseartha a fhaigheann ionspioráid as cartlann an ghriangrafadóra ón19ú aois, James Glass as Dhoire Choilm Cille. I measc na n-ealaíontóirí atá páirteach tá Walead Beshty, Matt Collishaw, Will Curwen agus Eoghan Mc Tigue.
Féach http://www.angailearai.com/

glass-album-494x494…………………………………………………………………………………………………..

Lee Welch: Two exercises in awareness and observation
Sean Lynch: A blow-by-blow account of stone carving in Oxford
Hugh Lane Gallery, Cearnóg Parnell Thuaidh, BÁC 1.

10 Iúil – 29 Meán Fómhair 2013
Cuid den togra leanúnach Sleepwalkers. D’eascraigh na taispeáintais seo le Lee Welch agus Seán Lynch as tréimhse ama a chaith siad (in éindí le cearthar ealaíontóirí eile) ag úsáid an ghailearaí mar stiúideó poiblí chun taighde a dhéanamh.
IMG_0083


…………………………………………………………………………………………………..

 
Still, Hamilton Gallery, Sráid an Chaisleáin, Sligeach
5 – 28 Meán Fómhair 2013

An 6ú taispeántas aonair ag Leonora Neary. Saothar péintéireachta bunaithe ar an gcaoi a a dtéann an timpeallacht agus na mothúcháin i gcionn ar a chéile.

Leonora Neary

…………………………………………………………………………………………………..

Jack B Yeats – Enter the Clowns; The Circus as a Metaphor
The Model, Sligeach.
25 Bealtaine – 22 Meán Fómhair 2013

They-come-they-come.-resized-jpg-576x383Tá an meafar den sorcas le feceáil go minic i saothar Jack B Yeats. Sa taispeántas seo déantar scrúdú ar an gcaoi a d’úsáid Yeats an meafar seo le léiriú a dhéanamh ar théamaí cosúil leis an meabhairghalar, an t-uaigneas, an brón agus an ciníochas. Seo deis le réimse leathan saothar le Yeats a fheiceáil, chomh maith le saothair nach mbíonn ar taispeáint ach go hannamh.

…………………………………………………………………………………………………..