Ar siúl faoi láthair

Sraith Léachtaí Ealaíne, Stiúideó Mheithil Eitseála, An Daingean
29 Deireadh Fómhair – 10 Nollaig 2013

Tá sraith léachtaí ealaíne eagraithe i stiúideó Mheithil Eitseála, ag tosnú ar an 29ú Deireadh Fómhair. Beidh ealaíontóirí den scoth ag labhairt ar a gcuid saothar féin, ina measc, Kate Buckley, Maria Simonds-Gooding, Niall Naessens agus Brenda Ní Shúilleabháin. http://dingleprintstudio.wordpress.com/

Art talks winter13

…………………………………………………………………………………………………..

CAVALRY, The Helix, DCU, Glas Naíon, BÁC 9.
Deireadh Fómhair – 2 Samhain 2013
Taispeántas aonair leis an ealaíontóir John Conway. Meán measctha ar pháipéir. Tuilleadh eolais:  www.johnconwayartist.blogspot.ie.

jconway-invite

…………………………………………………………………………………………………..

THIS IS THE POINT OF CONTACT, The Talbot Gallery, Sráid Thalbóid, BÁC 1.
12 Deireadh Fómhair – 9 Samhain 2013

Taispeántas aonair leis an ealaíontóir Kate Murphy. Sa saothar seo úsáidtear coincheap an tí mar chreatlach chun tuiscint a fháil ar chumha, neamh-chomhfhios agus deasghnátha an tsochaí. Péinteáil, fís agus ealaín suiteála www.talbotgallery.com/

Kate Murphy…………………………………………………………………………………………………..

Shelter Belt, 
Cross Gallery, Sráid Phroinséis, Baile Átha Cliath 8.

3 Deireadh Fómhair – 2 Samhain 2013
Taispeántas leis an ealaíontóir Michael Wann. Saothar líníochta a léiríonn ar bhealach álainn sean-fhoirgnimh folmha amuigh faoin tír – carabháin tréigthe, seideanna leagtha, botháin bhriste.Blue Holiday. Michael Wann
 
 

…………………………………………………………………………………………………..

The edge of the real (expanded), Sirius Art Centre, BÁC
14 Meán Fómhair – 20 Deireadh Fómhair 2013

Saothar leis an ngrianghrafadóir cáiliúil Roger Ballen. Seo sraith grianghrafanna a bhfuil comhdhéanamh casta acu, ina ndéantar scrúdú ar shícé an duine.

Alter_Ego_Asylum_print_size_90_x90_frame_size_(36.25_x_37)6066

…………………………………………………………………………………………………..

A Portrait of a Car, Signal Art Centre, Bré, Co Chill Mhantáin
6 – 20 Deireadh Fómhair 2013

Irina1Taispeántas péinteála leis an ealaíontóir Irina Kuksova, ina ndéantar ceiliúradh ar an áilleacht agus an phearsantacht atá ag carranna clasaiceacha.

 

…………………………………………………………………………………………………..

When all the Riches That We Boast Consists in Scraps of Paper and Balloons
Draíocht Arts Centre, Baile Bhlainséir, BÁC 15.
11 Deireadh Fómhair – 29 Samhain  2013

viznicoletilley-210x186Taispeántas leis an ealaíontóir Nicole Tilley a thógann inspioráid ón stíl chlasaiceach i leabhar-mhaisiú do ghasúir. Seo saothar ina  bpléitear an táirseach idir staid amháín agus staid eile, agus an cumas chun athrú atá i ngach rud. 

  ……………………………………………………………………………………..


TALES OUTSIDE MY HEAD
Áras Inis Gluaire , Co Mhaigh Eo
4 – 29 Deireadh Fómhair 2013

Saothar leis an ealaíontóir Margaret Tuffy. Taispeántas nua atá bunaithe ar an gcaidreamh idir an duine agus an tírdhreach.

margret tuffy,  invite

……………………………………………………………………………………..


Paint, Linenhall Arts Centre, Caisleán a Bharraigh, 
Co Mhaigh Eo.
4 Deireadh Fómhair – 9 Samhain 2013

Saothar nua leis an ealaíontóir Lucy Hill. Seo taispeántas spraoiúil, idir-ghníomhach a thaithneoidh le gasúir agus le daoine fásta. Tá sraith olaphictúir teibí le feiceáil agus neart deiseanna le píosa spraoi a dhéanamh. http://www.paintshow.ie/

Lucy Hill, paint

…………………………………………………………………………………………………..

An Rinn Rua, Custom House Studios, Cathair na Mart, Co Mhaigh Eo
5 – 28 Deireadh Fómhair 2013
Taispeántas grianghrafadóireachta leis an ealaíontóir Linda Ruttelynck, curtha i láthair ag Féile Ealaíne Chathar na Mart. Sraith priondaí digiteach, bunaithe ar An Rinn Rua, trá atá in Iorras i gCo Mhaigh Eo. http://www.customhousestudios.ie/index.html
An Rinn Rua

…………………………………………………………………………………………………..

The Vanishing Present,
The Courthouse Arts Centre, Tigh na hÉille, Co Chill Mhantáin
14 Meán Fómhair – 17 Deireadh Fómhair

Sarah StevensTaispeántas nua leis an ealaíontóir Sarah Stevens, togra atá bunaithe ar spásanna tréigthe agus na rudaí a fágadh iontu. Sa saothar seo déantar doiciméadú ar thithe, scoileanna, óstáin, monarchana agus spásanna eile folmhaithe. Deabhadóireacht, grianghrafadóireacht agus líníocht.

 …………………………………………………………………………………………………..

A Subtle Matter, Catalyst Arts Gallery, Béal Feirste
03- 25 Deireadh Fómhair 2013

Grúpthaispeántas le ealaíontóirí as Éirinn, an Fhrainc agus na Ríocht Aontaithe. Saothar ina léirítear téamaí de shobhristeachas agus athrú. Ina measc siúd atá páirteach tá Dorothy Cross, Emmanuelle Negre, Marie Farrington, Laura McMorrow |agus Jacqueline Holt.  http://www.catalystarts.org.uk/

A-SUBTLE-MATTER-POSTER-3-1024x786

…………………………………………………………………………………………………..

Wallpapered, Millennium Court Arts Centre, Ardmhacha
04 Deireadh Fómhair – 23 Samhain 2013

Taispeántas de bheochaintí leis an ealaíontóir Brigitte Zieger. Tá dearadh na n-íomhánna seo bunaithe ar an bpátrún Toile de Jouy, a bhí coiteanta mar mhaisiúcháin san 18ú aois. Ach cé go mbreathnaíonn na h-íomhánna seo cosúil le páipéar balla sean-fhaiseanta, tá rudaí aisteacha i bhfolach iontu!

web 2 TankWallpaper 4http://millenniumcourt.org

 …………………………………………………………………………………………………..
Henry Moore in the Arts Council Collection, Hunt Museum, Luimneach.
24 Lúnasa – 3 Samhain 2013


Mórthaispeántas de shaothar ar pháipéir agus dealbha beaga leis an ealaíontóir Henry Moore. Ar iasacht ón Arts Council Collection, Southbank Centre, UK.
http://www.huntmuseum.com

800x442_moohen7HenryMooreInTheArtsCouncilCollection

 …………………………………………………………………………………………………..

I am shapeful and gracely, a creature of the air I’d say, Gallery 126, Gaillimh
05 Deireadh Fómhair – 02 Samhain 2013

robin jonesTaispeántas le Robin Jones. Saothar ina n-úsáidtear réimse leathan meáin chun structúir sobhriste, inaithreacha a dhéanamh. Dealbhadóireacht agus líníocht. 

…………………………………………………………………………………………………..

Baboró, Féile Ealaíne Idirnáisiúnta do Ghasúir, Gaillimh
14 – 20 Deireadh Fómhair 2013

Réimse mór de thaispeántais, amharclannaíocht agus ceardlanna do ghasúir de chuile aois! Tá an clár iomlán le fáil anseo: http://baboro.ie/programme-2013/

Layout 1

…………………………………………………………………………………………………..

Tír Eile, An Gailearaí, Doire Beag, Co Dhún na nGall
28 Méan Fómhair – 1 Samhain 2013

Taispeántas péintéireachta leis an ealaíontóir agus coimeádaí Adrian Kelly.  Rinne sé staidéar ar an bpéintéireacht i gCeardcholáiste Réigiúnach Shligigh agus is iomaí taispeántas atá curtha ar fáil aige i nDún na nGall.
Féach http://www.angailearai.com/

Adrian Kelly

…………………………………………………………………………………………………..

 
Going, going, gone, Hamilton Gallery, Sráid an Chaisleáin, Sligeach
03 Deireadh Fómhair – 02 Samhain 2013

Veronica BolayPéintéireacht leis an ealaíontóir Veronica Bolay. Saothar ina ndéantar tuairisc ar an nóiméad seo: solas agus scáth ag teacht agus ag imeacht, rudaí a fheictear ar éigean.


…………………………………………………………………………………………………..

Phil Collins, The Model, Sligeach.
13 Meán Fómhair 2013 – 19 Eanair 2014

Taispeántas aonair leis an ealaíontóir agus scannánóir Phil Collins. Tá obair déanta ag Collins i gcomhpháirt le grúpaí i gcuid mhór tíortha, An Phalaistín agus an Iaráin ina measc Cuireann sé béim ar cheol agus ar fhís ina chuid oibre, agus fiosraíonn sé cén ról atá acu seo chun féiniúlacht a chur in iúl i gcultúir na ndaoine .

Phill Collins

…………………………………………………………………………………………………..
 

Where Exists A Remnant,The Dock, Cora Droma Rúisc, Co Liatroma
4 Deireadh Fómhair – 29 Samhain 2013

Taispeántas aonair le Barbara Knezevic. Dealbhadóireacht ina n-úsáidtear cruach, marmar, éadach agus céir, i measc ábhair eile. As na hábhair seo eascraíonn cruthanna a chuireann leachtanna, treoirmharcanna agus seanchomharthaí i gcuimhe don lucht féachana.
 WEB_BARBARA_KNEZEVIC_WHERE EXISTS A REMNANT