Ar siúl faoi láthair

Tulca: Golden Mountain, Féile Ealaíne, Cathair na Gaillimhe
8 – 24 Samhain 2013

Tulca_loyaltycard_2013-201x300Féile Ealaíne Idirnáisiúnta atá lonnaithe i nGaillimh. I mbliana tá an fhéile bunaithe ar an téama “Golden Mountain”, agus beidh go leor taispeántais agus imeachtaí ar siúl ar fud cathair agus condae na Gaillimhe. Aoi-choimeádaí: Valerie Connors. Tá gach eolas le fáil ag http://www.tulcafestival.com/

 

…………………………………………………………………………………………………..

Vernacular, An Dánlann Náisiúnta Ceardaíochta, Cill Chainnigh
26 Deireadh Fómhair 2013 – 15 Eanair 2014

Taispeántas a eagraíodh le comóradh a dhéanamh ar Cheardlanna Dearthóireachta Chill Chainnigh, atá ar an bhfód le 50 bliain. Sa taispeántas déantar scrúdú ar an tionchar atá ag na Ceardlanna seo ar cheardaíocht agus dearadh comhaimseartha in Éirinn. I measc na n-ealaíontóirí páirteach tá Superfolk, Andrew Clancy agus Colm Moore, O’Donnell + Tuomey, Designgoat, Derek Wilson agus Makers&Brothers in éindí le Jerpoint Glass. http://www.nationalcraftgallery.ie/

vernacular_exhibition-641x300

 ………………………………………………………………………………………………….. 

Exhibition of Paintings & Ceramics, Signal Art Centre, Bré, Co Chill Mhantáin
22 Deireadh Fómhair  – 02 Samhain 2013

Taispeántas péinteála agus ceirmeachta le Noel Cleary & Michelle Fullam. Tírdhreacha atmaisféaracha agus dealbha spraiúla.

Michelle-FullamNoel-Cleary 

…………………………………………………………………………………………………..
After the Deluge, Hamilton Gallery, Sráid an Chaisleáin, Sligeach
07 – 30 Samhain 2013

Péintéireacht leis an ealaíontóir Cormac O’Leary. Saothar ina ndéantar cur síos ar an tímpeallacht agus é ag athrú le himeacht ama.

Cormac O'Leary

…………………………………………………………………………………………………..

Filling the Gaps, Hunt Museum, Luimneach.
05 Samhain 2013 – 05 Aibreán 2014

filling-the-gaps-1Saothar le mic léinn ar an  gcúrsa MA i nDearadh Idirghníomhach in Ollscoil Luimnigh.
http://www.huntmuseum.com

 

 

…………………………………………………………………………………………………..

Phil Collins, The Model, Sligeach.
13 Meán Fómhair 2013 – 19 Eanair 2014

Taispeántas aonair leis an ealaíontóir agus scannánóir Phil Collins. Tá obair déanta ag Collins i gcomhpháirt le grúpaí i gcuid mhór tíortha, An Phalaistín agus an Iaráin ina measc Cuireann sé béim ar cheol agus ar fhís ina chuid oibre, agus fiosraíonn sé cén ról atá acu seo chun féiniúlacht a chur in iúl i gcultúir na ndaoine .

Phill Collins

…………………………………………………………………………………………………..
Sleepwalkers: Jim Ricks – Bubblewrap Game
Hugh Lane Gallery, Cearnóg Parnell Thuaidh, BÁC 1
31 Deireadh Fómhair 2013 – 19 Eanair 2014

Cuid den togra leanúnach Sleepwalkers. D’eascraigh an taispeáintas seo le Jim Ricks as tréimhse ama a chaith sé (in éindí le cúigear ealaíontóirí eile) ag úsáid an ghailearaí mar áit chun taighde a dhéanamh. Tá réimse mór rudaí le feiceáil sa taispeántas seo, le pictiúir cháiliúla curtha in éindí le píosaí ealaíon gan mórán luach acu, ceannaithe i margaí dara-láimhe timpeall na tíre.

Unknown……………………………………………………………………………………………………

Needles and Pens, White Lady Art Gallery, 14 Cé Wellington , BÁC 2
2 Samhain – 1 Nollaig 2013
Pictiúir, priondaí agus líníocht a thógann inspioráid ón traidisiúin tatuála. Saothar náisiúnta agus idirnáisiúnta.

1375180_10151682542996440_1003600055_n

…………………………………………………………………………………………………..

GROW YOUR OWN, Science Gallery, Coláiste na Tríonóide, BÁC 2
25 Meán Fómhair 2013 – 10 Eanair 2014

Taispeántas agus imeachtaí eolaíochta ina bhfiosraítear an tionchar atá ag teicneolaíocht nua ar an nádúr. An bhfuil sé de cheart againn nithe beo nua a chruthú? An bhféadfaí do chorp a úsáid mar mhonarcha chun cógaisí a dhéanamh? An bhfuil úinéireacht agat ar do DNA fhéin? Sin iad na ceisteanna a bhí in intinn ag na healaíontóirí, innealtóirí agus eolaithe atá páirteach sa taispeántas seo.

IWannaDeliveraDolphin_1

…………………………………………………………………………………………………..

Of Innocence and Of Experience, Cross Gallery, Sráid Phroinséis, BÁC 8.
6  Samhain – 7 Nollaig 2013
Taispeántas leis an ealaíontóir Christina Bunello. Seo saothar nua leis an ealaíontóir, sraith portráidí de chailíní óga, pictúirí a bhfuil rúndiamhar ag baint leo.Christina Bunello

 
 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………..

THIS IS THE POINT OF CONTACT, The Talbot Gallery, Sráid Thalbóid, BÁC 1.
12 Deireadh Fómhair – 9 Samhain 2013

Taispeántas aonair leis an ealaíontóir Kate Murphy. Sa saothar seo úsáidtear coincheap an tí mar chreatlach chun tuiscint a fháil ar chumha, neamh-chomhfhios agus deasghnátha an tsochaí. Péinteáil, fís agus ealaín suiteála www.talbotgallery.com/

Kate Murphy
………………………..…………………………………………………………………………………………………....

When all the Riches That We Boast Consists in Scraps of Paper and Balloons
Draíocht Arts Centre, Baile Bhlainséir, BÁC 15.
11 Deireadh Fómhair – 29 Samhain  2013

viznicoletilley-210x186Taispeántas leis an ealaíontóir Nicole Tilley a thógann inspioráid ón stíl chlasaiceach i leabhar-mhaisiú do ghasúir. Seo saothar ina  bpléitear an táirseach idir staid amháín agus staid eile, agus an cumas chun athrú atá i ngach rud. 

  ……………………………………………………………………………………..

“Compositions: Contemporary Glass” / “Shattered Towers”
Custom House Studios, Cathair na Mart, Co Mhaigh Eo
31 Deireadh Fómhair – 24 Samhain 2013
Osclófar dhá thaispeántas ag Custom House Studios ag 7.30pm, 31 Deireadh Fómhair.  Compositions: Contemporary Glass: Saothar i ngloine leis an ealaíontóir Meirceánach Scott Benefield, ag úsáid teicnící a thóigeann inspioráid ó Ré Órga séideadh gloine san Véinéis sa 16 Aois.
 Shattered Towers: Saothair nua leis an ealaíontóir Suzanne Collins, ealaín ina bpléitear creideamh spioradálta agus creideamh eolaíochta. 

1  Strike Suxanne Collins scott Benifield

…………………………………………………………………………………………………..

Paint, Linenhall Arts Centre, Caisleán a Bharraigh, Co Mhaigh Eo.
4 Deireadh Fómhair – 9 Samhain 2013

Saothar nua leis an ealaíontóir Lucy Hill. Seo taispeántas spraoiúil, idir-ghníomhach a thaithneoidh le gasúir agus le daoine fásta. Tá sraith olaphictúir teibí le feiceáil agus neart deiseanna le píosa spraoi a dhéanamh. http://www.paintshow.ie/

Lucy Hill, paint

…………………………………………………………………………………………………..

Sraith Léachtaí Ealaíne, Stiúideó Mheithil Eitseála, An Daingean
29 Deireadh Fómhair – 10 Nollaig 2013

Tá sraith léachtaí ealaíne eagraithe i stiúideó Mheithil Eitseála, ag tosnú ar an 29ú Deireadh Fómhair. Beidh ealaíontóirí den scoth ag labhairt ar a gcuid saothar féin, ina measc, Kate Buckley, Maria Simonds-Gooding, Niall Naessens agus Brenda Ní Shúilleabháin. http://dingleprintstudio.wordpress.com/

Art talks winter13

…………………………………………………………………………………………………..

Forces, Catalyst Arts Gallery, Béal Feirste
08- 29 Samhain 2013
Grúpthaispeántas nua atá á sheoladh in Catalyst Arts Gallery, 7 Samhain ag 6pm. http://www.catalystarts.org.uk/

forces-724x1024

…………………………………………………………………………………………………..

Métamorphisme, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste
07 Samhain – 01 Nollaig 2013

Taispeánas aonair le Brendan O’Sullivan. Trína chuid saothair, déanann O’Sullivan iarracht macasamhlú a dhéanamh ar an dóigh a dtéann fórsaí ama agus nádúir (an meath, an scriosadh agus an bás féin) i bhfeidhm ar nithe agus ar dhromchlaí éagsúla chun foirmeacha ceilte a nochtadh. I measc na nithe a ndéantar tagairt dóibh sa taispeántas, tá an phailé-ointeolaíocht, an tseandálaíocht, an zó-eolaíocht, an mhiotaseolaíocht, líníocht phluaise, freascónna Éatrúscacha, clársconsaí scafa, graifítí gan chúis agus drámh ginearálta an tsaoil. http://www.culturlann.ie/

iptxensf_medium

 

…………………………………………………………………………………………………..

Wallpapered, Millennium Court Arts Centre, Ardmhacha
04 Deireadh Fómhair – 23 Samhain 2013

Taispeántas de bheochaintí leis an ealaíontóir Brigitte Zieger. Tá dearadh na n-íomhánna seo bunaithe ar an bpátrún Toile de Jouy, a bhí coiteanta mar mhaisiúcháin san 18ú aois. Ach cé go mbreathnaíonn na h-íomhánna seo cosúil le páipéar balla sean-fhaiseanta, tá rudaí aisteacha i bhfolach iontu!

web 2 TankWallpaper 4http://millenniumcourt.org

 …………………………………………………………………………………………………..

I am shapeful and gracely, a creature of the air I’d say, Gallery 126, Gaillimh
05 Deireadh Fómhair – 02 Samhain 2013

robin jonesTaispeántas le Robin Jones. Saothar ina n-úsáidtear réimse leathan meáin chun structúir sobhriste, inaithreacha a dhéanamh. Dealbhadóireacht agus líníocht. 

 

…………………………………………………………………………………………………..

Tír Eile, An Gailearaí, Doire Beag, Co Dhún na nGall
28 Méan Fómhair – 1 Samhain 2013

Taispeántas péintéireachta leis an ealaíontóir agus coimeádaí Adrian Kelly.  Rinne sé staidéar ar an bpéintéireacht i gCeardcholáiste Réigiúnach Shligigh agus is iomaí taispeántas atá curtha ar fáil aige i nDún na nGall.
Féach http://www.angailearai.com/

Adrian Kelly

…………………………………………………………………………………………………..

 
 
 

Where Exists A Remnant, The Dock, Cora Droma Rúisc, Co Liatroma
4 Deireadh Fómhair – 29 Samhain 2013

Taispeántas aonair le Barbara Knezevic. Dealbhadóireacht ina n-úsáidtear cruach, marmar, éadach agus céir, i measc ábhair eile. As na hábhair seo eascraíonn cruthanna a chuireann leachtanna, treoirmharcanna agus seanchomharthaí i gcuimhe don lucht féachana.
 WEB_BARBARA_KNEZEVIC_WHERE EXISTS A REMNANT