Ar siúl faoi láthair

The Vanishing Present, Custom House Studios, Cathair na Mart, Co Mhaigh Eo.
16 Eanair – 9 Feabhra 2014

Taispeántas nua leis an ealaíontóir Sarah Stevens, togra atá bunaithe ar spásanna tréigthe agus na rudaí a fágadh iontu. Sa saothar seo déantar doiciméadú ar thithe, scoileanna, óstáin, monarchana agus spásanna eile folmhaithe. Deabhadóireacht, grianghrafadóireacht agus líníocht.

2 Sarah Stevens. The Vanishing Present

…………………………………………………………………………………………………..

Periodical Review #3, Pallas Projects/Studios, An Com, BÁC 8.
07 Samhain 2013 – 25 Eanair 2014

Chuile bhliain tugtar cuireadh do ealaíontóirí agus scríbhneoirí a rogha fhéin a dhéanamh de shaothar ealaíne comhaimseartha in Éirinn. Is súil siar é ar ealaín na bliana, agus ar na módhanna oibre agus an teoiric a bhain leis. Tá an ealaín sa taispeántas i mbliana roghnaithe ag Matt Packer, Michele Horrigan, Mark Cullen agus Gavin Murphy.

Ealaíontóirí: Terence Birch, Martina Galvin, Gemma Gore, Ramon Kassam, Paraic Leahy, Maggie Madden, Eoin McHugh, Paul McKinley, Bea McMahon, Dennis McNulty, Yvette Monahan, Laura Ni Fhlaibhin, Alan Phelan, Alex Rose, Padraig Spillane, Jason Thompson, Helena Tobin, Kathy Tynan, Maria Vedder, Freek Wambacq. Martina_Galvin_900_1200_s 

……………………………………………………………………………………..

 

Memory Traces, Draíocht Arts Centre, Baile Bhlainséir, BÁC 15.
23 Samhain 2013 – 1 Feabhra 2014

Taispeántas aonair leis an ealaíontóir Mary Burke. Saothar nua oibre í seo ina léirítear spásanna bruachbailteach ar bhealach teibí. Tá béim sna pictiúir ar shonraí ailtireachta ar nós fuinneoga, doirse agus céimeannaí, agus ar scáthanna agus frithchaití atá níos deacra len aithint. Is de bharr an meascán seo de rudaí réadacha agus pátrún teibí a chruthaítear teannas insa saothar.

maryburke3lab

…………………………………………………………………………………………………..
 
Dutch CloudsCourt House Gallery, Inis Díomáin, An Chlár
28 Samhain 2013 – 4 Eanair 2014
Taispeántas meán-mheasctha leis an ealaíontóir Dúitseach Eric Knoote. Péintéireacht theibí i dtradisiúin ealaíontóirí ar nós Piet Mondrian agus Jan Schoonhoven.Eric Knoote

 

 

…………………………………………………………………………………………………..

Backstory, Catalyst Arts Gallery, Béal Feirste.
06 Nollaig 2013 – 17 Eanair 2014

Taispeántas nua leis an ealaíontoir Éireannach Fiona Larkin. Ag obair i comhar le scríbhneóirí éagsúla, d’iarr sí othru píosa scríobhneoireachta a dhéanamh ag úsáid grianghrafanna de dhaoine mar thús-phointe dá gcuid oibre.  http://www.catalystarts.org.uk/

Back Story

  …………………………………………………………………………………………………..

Cliodhna Cussen, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste
5 Nollag – 17 Eanair 2013

Saothar dealbhadóireachta leis an ealaíontóir mór-le-rá Cliodhna Cussen!
Féach anseo i gcóir tuilleadh eolais.

Cliodhna Cussen

 …………………………………………………………………………………………………..

Patsy Dan Mac Ruairí, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste
28 Samhain – 09 Eanair 2013

Agus é ina Ealaíontóir, ina Cheoltóir agus mar Rí ar Thoraigh, tá Patsy Dan Mac Ruairí ar an duine is cáiliúla ar Oileán Thoraigh. Is í an timpeallacht atá thart timpeall air an phríomhinspioráid atá ag Patsy Dan dá chuid saothar ealaíne, agus is é caomhnú stair agus chultúr Oileán Thoraigh an chloch is mó ar a phaidrín. Ní áit dhuairc, ghruama, loite atá i dToraigh do Phatsy Dan, ach oileán atá rómánsach, mistéireach agus beo beathach. http://www.culturlann.ie/

jcdm1mfb_medium

…………………………………………………………………………………………………..

BEHAVIOUR SETTING, Millennium Court Arts Centre, Ardmhacha.
07 Nollaig – 25 Eanair 2014

D’eascraigh an saothar nua seo le Michael Hanna as tréimhse cónaithe a chaith sé ag an Millennium Court Arts Centre. Meascán de ealaín suiteála agus scannánaíocht atá sa taispeántas, ina n-úsáidtear cré, plaisteach agus rubar. Tríd an saothar seo léiríonn Hanna an spéis atá aige i gcúrsaí siceólaíochta, go háthraithe na bealaigh a n-athraíonn iompar an duine de réir an timpeallacht ina bhfuil sé. http://millenniumcourt.org 

Exhibition-Michael-Hanna-1

…………………………………………………………………………………………………..

Saol agus Saothar, An Gailearaí, Doire Beag, Co Dhún na nGall
15 Samhain – 20 Nollaig 2013

Taispeántas le Kenneth King. Tá corradh agus caoga pictiúr de chuid an ealaíontóra sa taispeántas, pictiúir de longa iomráiteacha, den chósta agus de thithe solais ar fud na hÉireannFéach http://www.angailearai.com/

kkinvite31_lg …………………………………………………………………………………………………..

Taispeántas na Nollag – Na Saighneáin, Cló Ceardlannna gCnoc, Dún na nGall.
11 Nollaig 2013 – 30 Eanair 2014

Saothar le Ian Joyce, Heidi Nguyen, Liz Doyle, Oona Hyland, Kordula Ludwig Schwan, Eoin Mac Lochlainn, Jim Osborne, Marjorie Carroll, Rebecca Strain, Nuala Ní Fhlathúin, Anna Marie Savage, Mary A Fitzgerald. http://www.clo.ie/

6519196_orig

…………………………………………………………………………………………………..

Metamorphosis Created by Distance, The Dock, Cora Droma Rúisc, Co Liatroma 4 Deireadh Fómhair – 29 Samhain 2013

Taispeántas aonair leis an bpéintéara Ann Quinn. Seo saothar ina ndéantar cur síos ar mheascáin de thírdhreacha ó Dhún a nDall, Cill Dara, An Spáin agus níos faide i gcéin. Sa bpróiséis péinteála cruthaítear tírdhreacha draíochta a eascraíonn as cónascadh na n-áiteachaí seo go léir.
 
 6-1. 'Sky Hotel'
 
 

…………………………………………………………………………………………………..

Neither Here Nor There, Galway Arts Centre, Sráid Doiminic, Gaillimh
7 Nollaig 2013 – 11 Eanair 2014

Sa taispeántas seo tugtar le chéile saothar le deichniúr ealaíontóir Éireannach a bhfuil cónaí orthu i mBeirlín. Le teideal an taispeántais déantar tagairt do rudaí agus smaointe atá “idir eatarthu”, sé sin le rá rudaí nach féidir a rangú go héasca. Ealaíontóirí: Mark Curran, Benjamin de Burca / Barbara Wagner, Maurice Doherty, David Hedderman, Jane Hughes, Sophie Iremonger, Eoin Llewellyn, LiFeLooP, Enda O’Donoghue agus David O’Kane. Coimeádaithe: Jane Hughes and Enda O’Donoghue.

Neither_here_nor_there_480_361_c1

 …………………………………………………………………………………………………..

Vernacular, An Dánlann Náisiúnta Ceardaíochta, Cill Chainnigh
26 Deireadh Fómhair 2013 – 15 Eanair 2014

Taispeántas a eagraíodh le comóradh a dhéanamh ar Cheardlanna Dearthóireachta Chill Chainnigh, atá ar an bhfód le 50 bliain. Sa taispeántas déantar scrúdú ar an tionchar atá ag na Ceardlanna seo ar cheardaíocht agus dearadh comhaimseartha in Éirinn. I measc na n-ealaíontóirí páirteach tá Superfolk, Andrew Clancy agus Colm Moore, O’Donnell + Tuomey, Designgoat, Derek Wilson agus Makers&Brothers in éindí le Jerpoint Glass. http://www.nationalcraftgallery.ie/ vernacular_exhibition-641x300    

…………………………………………………………………………………………………..
\
Filling the Gaps, Hunt Museum, Luimneach.
05 Samhain 2013 – 05 Aibreán 2014

filling-the-gaps-1Saothar le mic léinn ar an  gcúrsa MA i nDearadh Idirghníomhach in Ollscoil Luimnigh. http://www.huntmuseum.com  

 

  …………………………………………………………………………………………………..

Phil Collins, The Model, Sligeach.
13 Meán Fómhair 2013 – 19 Eanair 2014

Taispeántas aonair leis an ealaíontóir agus scannánóir Phil Collins. Tá obair déanta ag Collins i gcomhpháirt le grúpaí i gcuid mhór tíortha, An Phalaistín agus an Iaráin ina measc Cuireann sé béim ar cheol agus ar fhís ina chuid oibre, agus fiosraíonn sé cén ról atá acu seo chun féiniúlacht a chur in iúl i gcultúir na ndaoine .

Phill Collins

…………………………………………………………………………………………………..
Sleepwalkers: Jim Ricks – Bubblewrap Game
Hugh Lane Gallery, Cearnóg Parnell Thuaidh, BÁC 1
31 Deireadh Fómhair 2013 – 19 Eanair 2014

Cuid den togra leanúnach Sleepwalkers. D’eascraigh an taispeáintas seo le Jim Ricks as tréimhse ama a chaith sé (in éindí le cúigear ealaíontóirí eile) ag úsáid an ghailearaí mar áit chun taighde a dhéanamh. Tá réimse mór rudaí le feiceáil sa taispeántas seo, le pictiúir cháiliúla curtha in éindí le píosaí ealaíon gan mórán luach acu, ceannaithe i margaí dara-láimhe timpeall na tíre. Unknown……………………………………………………………………………………………………

GROW YOUR OWN, Science Gallery, Coláiste na Tríonóide, BÁC 2
25 Meán Fómhair 2013 – 10 Eanair 2014

Taispeántas agus imeachtaí eolaíochta ina bhfiosraítear an tionchar atá ag teicneolaíocht nua ar an nádúr. An bhfuil sé de cheart againn nithe beo nua a chruthú? An bhféadfaí do chorp a úsáid mar mhonarcha chun cógaisí a dhéanamh? An bhfuil úinéireacht agat ar do DNA fhéin? Sin iad na ceisteanna a bhí in intinn ag na healaíontóirí, innealtóirí agus eolaithe atá páirteach sa taispeántas seo. IWannaDeliveraDolphin_1 …………………………………………………………………………………………………..

Selection BOX, The Talbot Gallery, Sráid Thalbóid, BÁC 1.

6 – 21 Nollaig 2013

Grúpthaispeántas de shaothair ar mhion-scála (12″ x 12″ ar a mhéid). Os cion 30 ealaíontóir páirteach, an saothar roghnaithe ag Elaine Grainger agus Aimee Nolan.

Ealaíontóirí: Miriam McConnon, Emma Hogan, Ciara O’ Hara, Laura Angell, Barry Gibbons, Louise Butler, Mary A Fitzgerald, Deirdre Hayden, Nicole Tilley, Eimear Jean McCormack, Aimee Nolan, Felicity Clear, Angela McDonagh, Kate Murphy, Eleanor Philips, Blathnaid Ni Mhurchu, Lucy Sheridan, Beatrice O’ Connell, Aisling Conroy, Cecilia Bullo, Nick Boon, Laura Fitzgerald, Cecelia Danell, Kathy Tynan, Sinead Kennedy, Joe Stanley, Claire Halpin, Steven Maybury, Jennifer Cunningham, Joe Scullion, Anne Hendrick, Jane Fogarty, Myra Jago, Steven McGovern agus Matthew Sutton. www.talbotgallery.com/

Laura Angell
 
 
…………………………………………………………………………………………………..

Sraith Léachtaí Ealaíne, Stiúideó Mheithil Eitseála, An Daingean
29 Deireadh Fómhair – 10 Nollaig 2013

Tá sraith léachtaí ealaíne eagraithe i stiúideó Mheithil Eitseála, ag tosnú ar an 29ú Deireadh Fómhair. Beidh ealaíontóirí den scoth ag labhairt ar a gcuid saothar féin, ina measc, Kate Buckley, Maria Simonds-Gooding, Niall Naessens agus Brenda Ní Shúilleabháin. http://dingleprintstudio.wordpress.com/

Art talks winter13