Ar siúl faoi láthair

CultureCraft, An Dánlann Náisiúnta Ceardaíochta, Cill Chainnigh
21 Eanair – 19 Márta 2014

Roghnaíodh 37 ealaíontóir le saothar nua a dhéanamh don ghrúpthaispeántas seo. Sé an dúshlán a bhí acu ná a chur in iúl trína gcuid saothair an tábhacht atá le rudaí láimh-dhéanta i stair agus aigne an phobail. Coimeádaí: Seliena Coyle. http://www.nationalcraftgallery.ie/

Sylvain_Deleu_Stuart_Cairns__1-641x300

  …………………………………………………………………………………………………..

The Vanishing PresentCustom House Studios, Cathair na Mart, Co Mhaigh Eo.
16 Eanair – 9 Feabhra 2014

Taispeántas leis an ealaíontóir Sarah Stevens, togra atá bunaithe ar spásanna tréigthe agus na rudaí a fágadh iontu. Sa saothar seo déantar doiciméadú ar thithe, scoileanna, óstáin, monarchana agus spásanna eile folmhaithe. Deabhadóireacht, grianghrafadóireacht agus líníocht.

2 Sarah Stevens. The Vanishing Present

…………………………………………………………………………………………………..

A Winter Light, The Model, Sligeach.
14 Eanair – 20 Aibreáin 2014

Taispeántas aonair leis an ealaíontóir Mark Garry. Súil siar ar an réimse leathan ealaíne atá déata ag Garry, ina measc ealaín suiteála le snáth, scannánaíocht agus tograí ealaíne ag baint úsáid as ceol. http://themodel.ie/exhibitions/mark-garry-a-winter-light

s

 …………………………………………………………………………………………………..

NINEGalway Arts Centre, Sráid Doiminic, Gaillimh.
25 Eanair – 29 Márta 2014

Grúpthaispeántas a ceapadh chun comhrá a thosú faoin sórt saoil atá ag gasúir in Éirinn i láthair na huaire. Déantar plé ar théamaí chruthaíochta, bulaíocht, leadrán agus imní. Coimeádaí: Sheena Barrett, i bpáirt le Liz Coman and Lynn McGrane.

Ealaíontóirí: Aideen Barry, Alan Butler, Maeve Clancy and Sam Keogh, Oonagh Young.

 …………………………………………………………………………………………………..

Collective PleasuresGalway Arts Centre, Sráid Doiminic, Gaillimh.
25 Eanair – 22 Feabhra 2014

Péinteáil, líníocht agus fís leis an ealaíontóir Jennifer Cunningham.

1522963_623138464408993_241827292_o

 

…………………………………………………………………………………………………..

MISSING SOMETHING WHICH NO LONGER EXISTS, Gailearaí 126, Gaillimh.
18 Eanair – 03 Feabhra 2014

Taispeántas de shaothar nua le Fiona Kelly. Ealaín mhéan-mheasctha ina ndéantar tagairt do  dhrámhaíl uirbeach, cultúr an earra aon uaire agus áiféis na cathrach.
www.fionakelly.com
1560467_542662482495872_253839320_n
…………………………………………………………………………………………………..
Deadweight, Royal Hibernian Academy, Plás Ílé, BÁC 8.
Eanair 16 – Feabhra 23, 2014

Taispentas aonair le Vera Klute. Sa saothar seo scrúdaítear na tréithe aite a bhaineann leis an ghnáth shaol – na nósanna agus rialacha a thugann structúr don saol.

12_VeraKlute-700x390

…………………………………………………………………………………………………..

The Work Of Michael Farrell, Royal Hibernian Academy, Plás Ílé, BÁC 8.
Eanair 16 – Feabhra 23, 2014
Súil siar ar shaothar an ealaíontóra mór-le-rá Micheal Farrell. Tá ealaín déanta thar thréimhse 40 bliain le feiceáil anseo, ón stíl theibí foirmiúlaíoch sa saothar is luaithe, go dtítéamaí polaitiúla agus stíl fhíorach an tsaothair is deireanaí.
01_MichealFarrell-700x390
 …………………………………………………………………………………………………..
Dog Island Tales, The Talbot Gallery, Sráid Thalbóid, BÁC 1.

6 – 27 Feabhra 2014

An cúigiú taispeántas aonair leis an ealaíontóir Kevin Mooney. Saothar péinteála ina dtugtar le chéile pátrúin theibí agus móitífeanna aitheanta ó bhéaloideas na hÉireann.

www.talbotgallery.com/

7437_3

…………………………………………………………………………………………………..

Open Season, The Dock, Cora Droma Rúisc, Co Liatroma
13 Nollaig 
2013 – 01 Feabhra 2014

Uair sa mbliain tugtar cuireadh d’ealaíontóirií áitiúla a rogha saothair a chur ar taispeáint sa ngailearaí. http://www.thedock.ie/exhibitions
 Open Season
 
 ………………………………………………………………………………………………….
Periodical Review #3, Pallas Projects/Studios, An Com, BÁC 8.

07 Samhain 2013 – 25 Eanair 2014

Martina_Galvin_900_1200_sSeo súil siar ar ealaín na bliana, agus ar na módhanna oibre agus an teoiric a bhain leis. Tá an ealaín sa taispeántas i mbliana roghnaithe ag Matt Packer, Michele Horrigan, Mark Cullen agus Gavin Murphy.

Ealaíontóirí: Terence Birch, Martina Galvin, Gemma Gore, Ramon Kassam, Paraic Leahy, Maggie Madden, Eoin McHugh, Paul McKinley, Bea McMahon, Dennis McNulty, Yvette Monahan, Laura Ni Fhlaibhin, Alan Phelan, Alex Rose, Padraig Spillane, Jason Thompson, Helena Tobin, Kathy Tynan, Maria Vedder, Freek Wambacq.
 

……………………………………………………………………………………..

Memory Traces, Draíocht Arts Centre, Baile Bhlainséir, BÁC 15.
23 Samhain 2013 – 1 Feabhra 2014

Taispeántas aonair leis an ealaíontóir Mary Burke. Saothar nua oibre í seo ina léirítear spásanna bruachbailteach ar bhealach teibí. Tá béim sna pictiúir ar shonraí ailtireachta ar nós fuinneoga, doirse agus céimeannaí, agus ar scáthanna agus frithchaití atá níos deacra len aithint. Is de bharr an meascán seo de rudaí réadacha agus pátrún teibí a chruthaítear teannas insa saothar.

maryburke3lab

…………………………………………………………………………………………………..

DE_Cline le Paul Quast
Soul Space le Dympna Bonfield
Luan Gallery, Ath Luain, Co na hIarmhí
18 Eanair – 16 Márta 2014

I DE_Cline baineann Paul Quast úsáid as teoirc na hinnealtóireachta agus na fisice chun a chuid ealaíne a dhéanamh. Sa taispeántas seo tá priosmaí, léasair, réaltraí agus bogha báistí, saothar a cheistíonn an dearcadh atá againn ar an saol.
I Soul Space le Dympna Bonfield, úsáidtear ola-phéint i saothar a thógann ionspioráid ó thírdhreach agus ó phobail Có an Chláir.
187

…………………………………………………………………………………………………..

Traces, Court House Gallery, Inis Díomáin, An Chlár
11 Eanair – 01 Feabhra 2014
Taispeántas le beirt ealaíontóir, Robert Dunne agus Cormac O’Neill. Líoníocht agus péinteáil. Ar taispeáint chomh maith tá capaill déanta as málaí páipéir, saothar a rinne Robert Dunne i bpáirt le gasúir scoile i gCill Chainnigh agus Inis Díomáin.
 untitled-small-Cormac-ONeill-297x300
 

…………………………………………………………………………………………………..

Scratching the Surface, Occupy Space, Sráid uí Chonail, Luimneach
24 Eanair – 08 Feabhra 2014
Ealaíontóirí: Gemma Gore, Carla Burns agus Celeen Mahe. Grúpthaispeántas de shaothar spraiúil, tuiscineach, le béim curtha ar aeistéitiúlacht a mhusclaíonn spéis an lucht féachana. Coimeádaí: Orlaith Treacy.
 Scratching the Surface flyer - mail

…………………………………………………………………………………………………..

Filling the Gaps, Hunt Museum, Luimneach.
05 Samhain 2013 – 05 Aibreán 2014

Filling-the-Gaps_1Saothar le mic léinn ar an  gcúrsa MA i nDearadh Idirghníomhach in Ollscoil Luimnigh. http://www.huntmuseum.com  

       

  …………………………………………………………………………………………………..

An Gloine Torthúil, An Gailearaí, Doire Beag, Co Dhún na nGall
24 Eanair –  28 Feabhra 2014

Cuireadh 24ú Eanair

 …………………………………………………………………………………………………..

 Ar Shlí na Fírinne, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste
30 Eanair – 28 Feabhra 2013
(Seoladh an Taispeántais: Déardaoin 30 Eanáir @ 7in)

Baineann Jennifer Cunningham úsáid as péint, as déanamh priontaí, as físeáin dhigiteacha agus as líníocht ina cuid saothar. Mar chuid den taispeántas seo, beidh dhá shaothar úra scannánaíochta á gcur ar scáileán aici, “Fairground”, atá faoi pháirc thréigthe siamsaíochta, a thaifead sí agus í ar thuras taighde go Beirlín, agus an dara saothar, clár faisnéise faoi “The Inishlacken Project”. Le roinnt blianta anuas, bhí Jennifer páirteach i gcónaitheacht ealaíontóra dar teideal “The Inishlacken Project”, a bhfuil Rosie McGurran, RUA, i mbun coimeádaíochta air. Oileán dídhaonraithe i gConamara atá in Inis Leacan. Ní raibh éinne ina chónaí ann le daichead bliain anuas, ach ar feadh seachtain amháin gach aon Mheitheamh, téann Rosie agus lear ealaíontóirí éagsúla chun an oileáin, in ómós don ealaíontóir Gerard Dillon.

zp3hfw3w_medium

 …………………………………………………………………………………………………..

Momentum, Catalyst Arts Gallery, Béal Feirste.
24 – 31 Eanair 2014

Saothar le mic léinn ar an  gcúrsa MFA i mBéal Feirste.
Ealaíontóirí: Aoife Brady, Pamela Byrne, Elizabeth-Ann Curistan, Cathy Droney, Andrew Glenn, Erin Hagan, Jonny McEwen, Rosanna McKenna, John Robinson, Katrina Sheena Smyth.

unnamed …………………………………………………………………………………………………..

BEHAVIOUR SETTING, Millennium Court Arts Centre, Ardmhacha.
07 Nollaig – 25 Eanair 2014

D’eascraigh an saothar nua seo le Michael Hanna as tréimhse cónaithe a chaith sé ag an Millennium Court Arts Centre. Meascán de ealaín suiteála agus scannánaíocht atá sa taispeántas, ina n-úsáidtear cré, plaisteach agus rubar. Tríd an saothar seo léiríonn Hanna an spéis atá aige i gcúrsaí siceólaíochta, go háthraithe na bealaigh a n-athraíonn iompar an duine de réir an timpeallacht ina bhfuil sé. http://millenniumcourt.org 

Exhibition-Michael-Hanna-1

 

…………………………………………………………………………………………………..

Taispeántas na Nollag – Na Saighneáin, Cló Ceardlannna gCnoc, Dún na nGall.
11 Nollaig 2013 – 30 Eanair 2014

Saothar le Ian Joyce, Heidi Nguyen, Liz Doyle, Oona Hyland, Kordula Ludwig Schwan, Eoin Mac Lochlainn, Jim Osborne, Marjorie Carroll, Rebecca Strain, Nuala Ní Fhlathúin, Anna Marie Savage, Mary A Fitzgerald. http://www.clo.ie/

6519196_orig