Ar siúl faoi láthair

Presently, Millennium Court Arts Centre, Ardmhacha.
07 Feabhra – 25 Márta 2014

Mórthaispeántas ina gcuirtear i láthair saothar nua le 18 ealaíontóir comhaimseartha ó Thuaisceart Éireann. Dealbhadóireacht, péinteáil, líníocht, fís, grianghrafadóireacht agus ealaín suiteála. Ealaíontóirí: Gordon Ashbridge, Christopher James Burns, Stuart Calvin, Ian Cumberland, Craig Donald, Fiona Finnegan, Eimear Friers, Ben Groves, Angela Halliday, Dorothy Hunter, Aisling Kane, Miguel Martin, Tim Millen, Brian J. Morrison, Blaine O’Donnell, Eamon Quinn, Peter Spiers, Anne Marie Taggart.  Coimeádaí: Feargal O’Malley. http://millenniumcourt.org/index/

Anne Marie

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………..

An Gloine Torthúil, An Gailearaí, Doire Beag, Co Dhún na nGall
24 Eanair –  24 Márta 2014

Saothar Dealbhadóireachta. Tá na doiciméid a bhaineann leis an taispeántas,’Albam Gloine’ mar ábhar spreagaidh don thaispeántas áirithe seo. B’iad Declan Sheehan agus Pádraig Tiomoney a bhí mar curamóiri at an taispeántas sin; taispeántas a thógadh ar na doiciméid a bhaineann le cás cuairte an tAthair Mhic Pháidin i 1889.

http://www.angailearai.com/

angloinetorthuil_lg

…………………………………………………………………………………………………..

 

With BreadThe Dock, Cora Droma Rúisc, Co Liatroma
07 Feabhra – 05 Aibreán 2014

Taispeántas aonair le Aibigail O’Brien, sraith oibre a d’eascraigh ón spéis atá ag an ealaíontóir sa siombalachas a bhaineann le deantús builíní i gcultúir éagsúla ar fud na cruinne. Tá 3 ghné éagsúil ag an taispeántas seo: grianghrafadóireacht a tógadh i mbácúis in Éirinn, dealbha déanta as arán, agus píosa físe ina léirítear taos géar ag árdú.
http://www.thedock.ie/

Grande Dame compressed

…………………………………………………………………………………………………..
Dídean/ Home, Dunamaise Arts Centre, Port Laoise, Co Laois
07 Márta – 30 Aibreán 2014
Saothar leis an ealaíontóir Eoin Mac Lochlainn. Tá an taispeántas seo ag díriú ar dhaoine gan dídean, ach is machnamh atá ann chomh maith ar an nádúr daonna agus ar an dúil atá san duine don dídean nó don sonas. Deireann an t-ealaíontóir “Gach lá bíonn pictiúirí le feiscint ar na meáin cumarsáide, pictiúirí de dhaoine i gcruachás.  Feicimid iad lá amháin agus déanaimid dearmad orthu an lá dár gcionn mar go mbíonn pictiúirí nua á fhoilsiú an t-am ar fad.  Tá spéis agamsa sna bpictiúirí seo mar go mbíonn scéalta ag bainnt leo a nochtann fírinní dúinn faoin gcomhluadar as ar fáisceadh iad.  Úsáidim na seo pictiúirí mar foinsí don ealaín.  Má phiocaim grianghraf beag agus péintearacht mór a chruthú as, bím ag iarraidh a léiriú go bhfuil támhacht ag bainnt le scéal an duine seo”.
Tearmann Sanctuary lo
…………………………………………………………………………………………………..
Hirsute, Higher Bridges Gallery, Ionad Cinton, Inis Ceithleann, Co. Fhear Manach.
06 Feabhra – 08 Márta 2014
Saothar le Gráinne Bird. Dealbhadóireacht agus táipéisí ina n-úsáidtear gruaig dhaonna mar ábhar agus ionsporáid.
http://www.fermanagh.gov.uk/news/hirsute-exhibition-at-higher-bridges-gallery.htmlGrainne_Birds_collection_481360536bba48e1f7add5ddf16eaa0c

 
 
 ………………………………………………………………………………………………….

Imran, Court House Gallery, Inis Díomáin, An Chlár
07 Feabhra – 06 Márta 2014

Taispeántas nua leis an ealaíontóir Josephine Geaney. Dealbhadóireacht agus péintéireacht ina léirítear téamaí beatha agus báis, agus turas saolta an duine. Dair phortaigh, canbhás meathlaithe, péint agus luaithreach.
http://thecourthousegallery.com/

Josephine-Geaney-Emram

………………………………………………………………………………

Mean/Appendices, Custom House Studios, Cathair na Mart, Co Mhaigh Eo.
13 Feabhra – 9 Márta 2014

Saothair le Will O ’Kane: péintéireacht agus foscríbhínní (bailliúcháin de ghrianghrafanna, líníocht, fótachóipeanna, rudaí agus coincheapanna). Baintear úsáid as próiséis éagsúla péintéireachta (grianghrafanna, cóipeáil, líníocht ó chuimhne, anailís choinceapúil &rl) chun  an caoi a mbaintear ciall as saothar ealaíne a léiriú.
http://www.customhousestudios.ie/

Will O'Kane 1

 

…………………………………………………………………………………………………..

126 ARTFarm Residency ExhibitionGailearaí 126, Sráid Thobar an Iarla, Gaillimh.
23 Feabhra – 09 Márta 2014

Taispeántas de shaothar nua a déanadh i rith tréimhse cónaithe in ARTFarm, i gCo na Gaillimhe, an samhraidh seo caite. Ealaíontóirí: Siobhan McGibbon (Éire), agus Ciara Healy, i bpáirt le Karl Musson (An Bhreatain Bheag). http://www.126.ie/


126

 

…………………………………………………………………………………………………..

NINEGalway Arts Centre, Sráid Doiminic, Gaillimh.
25 Eanair – 29 Márta 2014

Grúpthaispeántas a ceapadh chun comhrá a thosú faoin sórt saoil atá ag gasúir in Éirinn i láthair na huaire. Déantar plé ar théamaí chruthaíochta, bulaíocht, leadrán agus imní. Coimeádaí: Sheena Barrett, i bpáirt le Liz Coman and Lynn McGrane.
Ealaíontóirí: Aideen Barry, Alan Butler, Maeve Clancy and Sam Keogh, Oonagh Young.
http://www.galwayartscentre.ie/

619721_orig

 …………………………………………………………………………………………………..

Collective PleasuresGalway Arts Centre, Sráid Doiminic, Gaillimh.
25 Eanair – 22 Feabhra 2014

Péinteáil, líníocht agus fís leis an ealaíontóir Jennifer Cunningham.
http://www.galwayartscentre.ie/

1522963_623138464408993_241827292_o

 

 

…………………………………………………………………………………………………..

Not sorry, Highlanes Gallery, Droichead Átha, Co. Lú
15 Feabhra – 12 Aibreán 2014

Saothar ealaíne le Theresa Nanigian, ina léirítear saol déagóirí in Éirinn. Cé hiad na daoine óga seo go fírinneach? Cé na pearsantachtaí atá taobh thiar de na personas a chruthaítear ar Facebook? http://www.highlanes.ie/

art_297774k

…………………………………………………………………………………………………..

A Winter Light, The Model, Sligeach.
14 Eanair – 20 Aibreán 2014

Taispeántas aonair leis an ealaíontóir Mark Garry. Súil siar ar an réimse leathan ealaíne atá déata ag Garry, ina measc ealaín suiteála le snáth, scannánaíocht agus tograí ealaíne ag baint úsáid as ceol. http://themodel.ie/exhibitions/mark-garry-a-winter-light

s

………………………………………………………………………………………..

Faoi Cheilt, Ionad Chultúrtha Baile Mhuirne, Co Chorcaí
28 Feabhra – 28 Aibreán
Taispeántas ealaíne le Breandán ó Súilleabhán, á oscailt ag an gceoltóir agus craoltóir Peadar ó Riada. Trína chuid saothair, déanann Ó Súilleabháin iarracht macasamhlú a dhéanamh ar an dóigh a dtéann fórsaí ama agus nádúir (an meath, an scriosadh,na duile, &rl) i bhfeidhm ar nithe agus ar dhromchlaí éagsúla chun foirmeacha ceilte a nochtadh. I “Faoi Cheilt”, tá sé ag iarraidh a shaothair ealaíne a dhéanamh rúndiamhracht agus dúrúnda, agus ba chóir don lucht féachanna a mhíniú féin a bhaint asti.

 

  …………………………………………………………………………………………………..

 Inklings, Mill Theatre Gallery, Dundrum Town Centre,  BÁC16,
22 Feabhra – 18 Aibreán 2014


Taispeántas líníochta le Vanessa Marsh. Seo saothar draíochtach spraíúil ina léirítear ainmhithe beaga agus siógaí. Rudaí teagmhasach, fánacha croí-lár na healaíne seo: faigheann an t-ealaíontóir ionsporáid ó mharcanna ar shean-phíosaí páipéir agus pacáístiú, ó phrásaí cloiste de thímpiste, agus iomhánna feicthe ar na meáin cumarsáide. www.milltheatre.ie

Vanessa Marsh

…………………………………………………………………………………………………..

Them That Work The Hardest, Draíocht Arts Centre, Baile Bhlainséir, BÁC 15.
14 Feabhra – 19 Aibreán 2014

Saothar nua péintéireachta le Jim Cathcart. Tógann an taispeántas seo inspioráid ó amhráin traidisiúnta ina ndéantar cur síos ar dhaoine ag obair. Tagann an teideal  Them that work the hardest ó shean amhrán albanach faoin saol sna monarchain siúite.
http://www.draiocht.ie/

Them that work the hardest....

…………………………………………………………………………………………………..
 
The Enclave, Royal Hibernian Academy, Plás Ílé, BÁC 8.
Eanair 30 – Márta 12, 2014

Taispeántas grianghrafadóireachta le Richard Mosse a bhí mar chuid den Venice Bienale i 2013 – saothar atá le feiceáil in Éirinn don chéad uair. D’eascraigh an taispeántas seo as tréimhse a chaith Mosse agus a chomhpháirtithe Trevor Tweeten agus Ben Frost i bPoblacht an Chongó, i limistéar cogaigh in éineacht le reibiliúnaigh mhíleata. Sa saothar seo déantar iarracht cuma nua a thabhairt don genre grianghrafadóireacht cogaidh, agus bealaí nua a aimsiú chun scéal tragóideach an cheantair seo a chur i láthair, áit a bhfuil 5.4 milliúin duine básaithe de bharr na dtrioblóidí ó 1998.


17_RichardMosse-700x390 …………………………………………………………………………………………………..

The Work Of Michael Farrell, Royal Hibernian Academy, Plás Ílé, BÁC 8.
Eanair 16 – Feabhra 23, 2014
Súil siar ar shaothar an ealaíontóra mór-le-rá Micheal Farrell. Tá ealaín déanta thar thréimhse 40 bliain le feiceáil anseo, ón stíl theibí foirmiúlaíoch sa saothar is luaithe, go dtítéamaí polaitiúla agus stíl fhíorach an tsaothair is deireanaí.
01_MichealFarrell-700x390
 …………………………………………………………………………………………………..
Dog Island Tales, The Talbot Gallery, Sráid Thalbóid, BÁC 1.

06 – 27 Feabhra 2014

An cúigiú taispeántas aonair leis an ealaíontóir Kevin Mooney. Saothar péinteála ina dtugtar le chéile pátrúin theibí agus móitífeanna aitheanta ó bhéaloideas na hÉireann.

www.talbotgallery.com/

7437_3

……………………………………………………………………………………..

CultureCraft, 
An Dánlann Náisiúnta Ceardaíochta, Cill Chainnigh
21 Eanair – 19 Márta 2014

Roghnaíodh 37 ealaíontóir le saothar nua a dhéanamh don ghrúpthaispeántas seo. Sé an dúshlán a bhí acu ná a chur in iúl trína gcuid saothair an tábhacht atá le rudaí láimh-dhéanta i stair agus aigne an phobail. Coimeádaí: Seliena Coyle. http://www.nationalcraftgallery.ie/

Sylvain_Deleu_Stuart_Cairns__1-641x300

…………………………………………………………………………………………………..

DE_Cline le Paul Quast
Soul Space le Dympna Bonfield
Luan Gallery, Ath Luain, Co na hIarmhí
18 Eanair – 16 Márta 2014

I DE_Cline baineann Paul Quast úsáid as teoirc na hinnealtóireachta agus na fisice chun a chuid ealaíne a dhéanamh. Sa taispeántas seo tá priosmaí, léasair, réaltraí agus bogha báistí, saothar a cheistíonn an dearcadh atá againn ar an saol.
I Soul Space le Dympna Bonfield, úsáidtear ola-phéint i saothar a thógann ionspioráid ó thírdhreach agus ó phobail Có an Chláir.
187

 

 

…………………………………………………………………………………………………..

Filling the Gaps, Hunt Museum, Luimneach.
05 Samhain 2013 – 05 Aibreán 2014

Filling-the-Gaps_1Saothar le mic léinn ar an  gcúrsa MA i nDearadh Idirghníomhach in Ollscoil Luimnigh. http://www.huntmuseum.com  

       

   …………………………………………………………………………………………………..

 Ar Shlí na Fírinne, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste
30 Eanair – 28 Feabhra 2013

Baineann Jennifer Cunningham úsáid as péint, as déanamh priontaí, as físeáin dhigiteacha agus as líníocht ina cuid saothar. Mar chuid den taispeántas seo, beidh dhá shaothar úra scannánaíochta á gcur ar scáileán aici, “Fairground”, atá faoi pháirc thréigthe siamsaíochta, a thaifead sí agus í ar thuras taighde go Beirlín, agus an dara saothar, clár faisnéise faoi “The Inishlacken Project”. Le roinnt blianta anuas, bhí Jennifer páirteach i gcónaitheacht ealaíontóra dar teideal “The Inishlacken Project”, a bhfuil Rosie McGurran, RUA, i mbun coimeádaíochta air. Oileán dídhaonraithe i gConamara atá in Inis Leacan. Ní raibh éinne ina chónaí ann le daichead bliain anuas, ach ar feadh seachtain amháin gach aon Mheitheamh, téann Rosie agus lear ealaíontóirí éagsúla chun an oileáin, in ómós don ealaíontóir Gerard Dillon.

zp3hfw3w_medium