Ar siúl faoi láthair

Haunted, Millennium Court Arts Centre, Ard Mhacha.
11 Aibreán – 31 Bealtaine 2014

Taispeántas leis an ealaíontóir Kelly Richardson, curtha i láthair ag an Millennium Courts Arts Centre, VOID agus an irisleabhar Abridged. Seo saothar a eascraíonn as fís apacailipteach, saothar ina ndéantar cur síos ar thodhchaí coimhthíoch, agus tírdhreacha aduain.
Coimeádaí: Gregory McCarthney
http://millenniumcourt.org/

Erudition_install_MEDIUM 

 …………………………………………………………………………………………………..

Ar Gor, An Lab, Sráid Eoin, An Daingean
24 Aibreán – 10 Bealtaine 2014

Taispeántas is ea Ar Gor / Hatchery a léiríonn freagra deichiúr ealaíontóirí ar bhronntanas d’ubh geirge. Do cumadh na saothair ag baint úsáid as meáin éagsúla, roinnt saothair tréthoiseach san áireamh. Beidh seoladh oifigúil an ghrúpthaispeántais seo ag 6pm, Déardaoin, 24 Aibreán. Beidh blaiseadh de cheol agus d’fhilíocht ar an oíche, chomh maith le gloine fíona.

Ealaíontóirí: Eithne Ní Chatháin, Antonio Fazio, Simon Ó Faoláin, Sandra Landers, Alan Milligan, Kate Buckley, Ursula Tramski, Maura Whelan, Orla Breslin, Niall Naessens, Una Ní Shé.

Poster Ar Gor 72dpi

 …………………………………………………………………………………………………..

Sábháil Sinn / Bright Anxiety, An Gailearaí, Na Doirí Beaga, Co Dhún na nGall
29 Márta – 09 Bealtaine 2014

I Sábháil sinn / Bright Anxiety, bailítear le chéile líníocht, dealbhadóireacht, grianghrafadóireacht agus ealaín suiteála ó sheisear ealaíontóir comhaimseartha: Diane Reid, Robin Jones, Peter Kelly, John Conway, Laura Angell, Nuala Ní Fhlathúin. Tá súil le slánú nó éalú le braistint san ealaín a roghnaíodh don taispeántas, agus sa teideal dhátheangach déantar tagairt don fhuinneamh míshuaimhneach atá ins na saothair seo. Coimeádaí: Nuala Ní Fhlathúin
http://www.angailearai.com/
http://sabhailsinnbrightanxiety.wordpress.com/

photo invite WP

…………………………………………………………………………………………………..

 

Weaving the skyThe Dock, Cora Droma Rúisc, Co Liatroma
11 Aibreán – 07 Meitheamh 2014


ThedockFalkowskawebsiteSúil siar ar shaothair Barbara Falkowska, ealaíontóir ón Pholainn a bhfuil cáil uirthi mar dhuine de na healaíontóirí téicstíle is oilte lena linn. Tá saothar léithi i mbailliúcháin ar fuaid an domhain agus bhí taispeántais aici le MOMA i Nua-Eabharc, i Londain, Vársá agus Stóchólm.

http://www.thedock.ie/

 

…………………………………………………………………………………………………..
Dídean / Home, Dunamaise Arts Centre, Port Laoise, Co Laois
07 Márta – 30 Aibreán 2014
Saothar leis an ealaíontóir Eoin Mac Lochlainn. Tá an taispeántas seo ag díriú ar dhaoine gan dídean, ach is machnamh atá ann chomh maith ar an nádúr daonna agus ar an dúil atá san duine don dídean nó don sonas. Deireann an t-ealaíontóir “Gach lá bíonn pictiúirí le feiscint ar na meáin cumarsáide, pictiúirí de dhaoine i gcruachás.  Feicimid iad lá amháin agus déanaimid dearmad orthu an lá dár gcionn mar go mbíonn pictiúirí nua á fhoilsiú an t-am ar fad.  Tá spéis agamsa sna bpictiúirí seo mar go mbíonn scéalta ag bainnt leo a nochtann fírinní dúinn faoin gcomhluadar as ar fáisceadh iad.  Úsáidim na seo pictiúirí mar foinsí don ealaín.  Má phiocaim grianghraf beag agus péintearacht mór a chruthú as, bím ag iarraidh a léiriú go bhfuil támhacht ag bainnt le scéal an duine seo”.
Tearmann Sanctuary lo
…………………………………………………………………………………………………..
Бабочка/ Butterfly , Higher Bridges Gallery, Ionad Cinton, Inis Ceithleann, Co. Fhear Manach.
14 Márta – 12 Aibreán 2014
Saothar le Red Earth Designs and Zoë Murdoch, taispeántas a thógann inspioráid ó thuras a rinne na healaíontóirí go dtí Searnóbail agus Pripyat, sa Úcráin i 2013. Ceirmeacht comhaimseartha agus píosaí meán measctha.

1623719_10152173747895699_1616666724_n
 

…………………………………………………………………………………………………..

Iarsmaí Áite Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste
09 Márta – 24 Aibreán 2014

Taispeántas de shaothar úr ó John McHugh agus Nuala Ní Fhlathúin. Eascraíonn an saothar seo as taighde a rinneadh i ndá cheantar Gaeltachta: Baile na hAbhann i gCo. na Gaillimhe, agus Oileán Acla i gCo Mhaigh Eo. Tá stair agus seanchas ag baint leis na ceantair thuaithe seo, ach le himeacht ama tá sean nósanna agus sean-scéalta ag imeacht in éag. Fós féin tá lorg an ama atá caite le fáil i gcuimhne chinn an phobail agus in iarsmaí fisiceacha sa tírdhreach. Le linn an togra seo d’oibrigh na healaíontóirí go neamhspleách ina gceantair féin ach rinne siad forbairt ar théama coiteann. Trí dhealbhóireacht, líníocht agus ealaín suiteála scrúdaítear an chumhacht atá ag ómós áite i saol na ndaoine.

Iarsmai? Invite RP

 ………………………………………………………………………………………………….

Crank, Court House Gallery, Inis Díomáin, Co an Chláir
14 Márta – 05 Aibreán 2014

??????????
Taispeántas leis an ealaíontóir Peter Dunne. Is  péintéir é Dunne agus is maith leis  fadhbanna soisialta a léiriú ina chuid oibre. Tá stíl réadach aige agus úsáidtear an greann sa saothar chun a theachtaireacht a chur trasna.

http://thecourthousegallery.com/category/current-exhibitions/

 

………………………………………………………………………………

‘Excerpts’ / ‘Art and Extinction Series’
Custom House Studios, Cathair na Mart, Co Mhaigh Eo.
11 Aibreán – 05 Bealtaine 2014

Saothair le Diarmuid Delargy ón tsraith péintéireachta Art and Extinction. Sa taispeántas seo úsáidtear móitíf an tsiorc, ceann de na hainimhithe is ársa ar domhan, agus, dar leis an ealaíontóir, ceann de na hainmhí tá théis ardphointe éabhlóideach a shroichint. Beidh an taispeántas á oscailt ag an údar Eoin McNamee ar an Aoine, 11 Aibreán 7.30pm.
http://www.customhousestudios.ie/

Photograph by David Ruffles

 

…………………………………………………………………………………………………..

Síoda Móna/Bog Silk, Norman Villa Gallery, Bóthar na Trá, Gaillimh.
08 – 26 Aibreán 2014

Saothair nua leis an ealaíontóir Seán Ó Flaithearta. Tá am taispeántas seo mar chuid de Fhéile Litríochta Cúirt 2014. Beidh an taispeántas á oscailt ag Dr Lillis Ó Laoire, 10 Aibreán 6pm. Ceol le Johnny Connolly agus Johnny Óg. http://www.normanvillagallery.com/

SiodaMona-BogSilk

 

…………………………………………………………………………………………………..

Making Visible I, II / VigilGailearaí 126, Sráid Thobar an Iarla, Gaillimh.
23 Feabhra – 09 Márta 2014

Taispeántas, sraith cainteanna agus sraith imeachtaí. Tá na saothair agus na himeachtaí seo bunaithe ar thogra a rinne an ealaíontóir Ceara Conway, i bpáirt le mná ón ngrúpa Able Women, mná atá cónaí orthu i nGaillimh, agus a bhfuil ag lorg tearmainn in Éirinn faoi láthair. Tuileadh eolas agus amchlár iomlán le fáil ag http://www.126.ie/

MAKING_VISIBLE_LOGO_2 (1) web

 

 

…………………………………………………………………………………………………..


EVA International: AGITATIONISM, Ionad Eagsúla
, Cathair Luimnigh
12 Aibreán – 06 Iúil 2014

Féile amharcealaíona indirnáisiúnta a bhíonn ar siúl chuile dara bliain i Luimneach. Is AGITATIONISM an teideal atá air i mbliana agus tá réimse mór taispeántais agus imeachtaí ar siúl ar fud Cathair Luimnigh. Féach www.eva.ie chun eolas cuimsitheach a fháil. Coimeádaí: Bassam El Baroni

Ealaíontóirí: Bisan Abu-Eisheh, Doa Aly, Kjersti Andvig, Martí Anson, Amanda Beech, Ann Böttcher, Jenny Brady, Benjamin de Búrca & Barbara Wagner, +billion- (James Merrigan), Luis Camnitzer, Chimurenga, Jacqueline Doyen, Tom Flanagan & Megs Morley, Zachary Formwalt, GRRRR (Ingo Giezendanner), Nilbar Güres, Iswanto Hartono & Raqs Media Collective, Rana Hamadeh, Siobhán Hapaska, Nicoline van Harskamp, Cécile Hartmann, Malak Helmy, David Horvitz, Luis Jacob, Jeffrey Charles Henry Peacock, Ramon Kassam, Patrick Jolley, Hassan Khan, Per–Oskar Leu, Alon Levin, Sofie Loscher, Mona Marzouk, Pauline M’barek, Asier Mendizabal, Metahaven, Nástio Mosquito, Catalina Niculescu, Seamus Nolan, Mark O’Kelly, Uriel Orlow, Neša Paripovic, Michael Patterson-Carver, Garrett Phelan, Elizabeth Price, Eva Richardson McCrea, Walid Sadek, Miri Segal, Ann-Sofi Sidén, Praneet Soi, Paul Tarpey, Stefanos Tsivopoulos, Humberto Vé lez, Carla Zaccagnini

EVA_Freize_Advert_April_2014_1.jpg630x431

 …………………………………………………………………………………………………..

The Enclave, Ormston House, 
 28 Márta – 05 Bealtaine 2014 

Taispeántas grianghrafadóireachta le Richard Mosse a bhí mar chuid den Venice Bienale i 2013 – saothar atá anois ar camchuairt in Éirinn. D’eascraigh an taispeántas seo as tréimhse a chaith Mosse agus a chomhpháirtithe Trevor Tweeten agus Ben Frost i bPoblacht an Chongó, i limistéar cogaigh in éineacht le reibiliúnaigh mhíleata. Sa saothar seo déantar iarracht cuma nua a thabhairt don genre grianghrafadóireacht cogaidh, agus bealaí nua a aimsiú chun scéal tragóideach an cheantair seo a chur i láthair, áit a bhfuil 5.4 milliúin duine básaithe de bharr na dtrioblóidí ó 1998.


17_RichardMosse-700x390 …………………………………………………………………………………………………..

Exploring Spaces, Braid Arts Centre and Mid-Antrim Museum
An Baile Meánach, Co Aontroime.
22 Márta – 31 Bealtaine 2014

Taispeántas ina dtugtar spreagadh don lucht féachúna breathnú as an nua ar an timpeallacht thógtha atá thart orthu. Ealaíontóirí: Adrian O’Connell, Martina Galvin, Eamon O’Kane, Fiona Mulholland, Jennifer Trouton, Nuala Ní Fhlathúin, Brian Cregan, Betty Gannon, Jill McKeown, Julie Merriman, Anne O’Byrne agus Ian Wieczorek.

Coimeádaí: Marianne O’Kane Baol

Exploring-Spaces

 

…………………………………………………………………………………………………..

Not sorry, Highlanes Gallery, Droichead Átha, Co. Lú
15 Feabhra – 12 Aibreán 2014

Saothar ealaíne le Theresa Nanigian, ina léirítear saol déagóirí in Éirinn. Cé hiad na daoine óga seo go fírinneach? Cé na pearsantachtaí atá taobh thiar de na personas a chruthaítear ar Facebook? http://www.highlanes.ie/

art_297774k

…………………………………………………………………………………………………..

A Winter Light, The Model, Sligeach.
14 Eanair – 20 Aibreán 2014

Taispeántas aonair leis an ealaíontóir Mark Garry. Súil siar ar an réimse leathan ealaíne atá déata ag Garry, ina measc ealaín suiteála le snáth, scannánaíocht agus tograí ealaíne ag baint úsáid as ceol. http://themodel.ie/exhibitions/mark-garry-a-winter-light

s

………………………………………………………………………………………..

Faoi Cheilt, Ionad Chultúrtha Baile Mhuirne, Co Chorcaí
28 Feabhra – 28 Aibreán
Taispeántas ealaíne le Breandán ó Súilleabhán, á oscailt ag an gceoltóir agus craoltóir Peadar ó Riada. Trína chuid saothair, déanann Ó Súilleabháin iarracht macasamhlú a dhéanamh ar an dóigh a dtéann fórsaí ama agus nádúir (an meath, an scriosadh,na duile, &rl) i bhfeidhm ar nithe agus ar dhromchlaí éagsúla chun foirmeacha ceilte a nochtadh. I “Faoi Cheilt”, tá sé ag iarraidh a shaothair ealaíne a dhéanamh rúndiamhracht agus dúrúnda, agus ba chóir don lucht féachanna a mhíniú féin a bhaint asti.

 

  …………………………………………………………………………………………………..

 
Connemara, Royal Hibernian Academy, Plás Ílé, BÁC 8.
Márta 13 – Aibreán 27, 2014
Taispeántas nua leis an ealaíontóir Dorothy Cross, a bhfuil cónaigh uirthi i gConamara. Meascán atá anseo de shean-shaothar agus saothar úr – dealbhadóireacht, grianghrafanna agus scannánaíocht. Eascraíonn an saothar seo ón spéis atá ag Cross sa ngaol idir nithe beo agus an domhan nádúrtha, agus cuirtear béim san ealaín ar an athrú síoraí a thagann le himeacht ama.
21_DorothyCross
 …………………………………………………………………………………………………..

Waiting to MaterialiseThe Talbot Gallery, Sráid Thalbóid, BÁC 1.
10 Aibreán – 03 Bealtaine 2014

Taispeántas péintéireachta leis an ealaíontóir Joe Scullion. Sa saothar seo tá teannas le feiceáil idir structúir ailtireachta réalaíoch agus marcanna teibí atá lán de éiginnteacht.

www.talbotgallery.com/

full_1

……………………………………………………………………………………..

Interlace, 
An Dánlann Náisiúnta Ceardaíochta, Cill Chainnigh
28 Márta – 7 Bealtaine 2014

Taispeántas de shaothair comhaimseartha atá bunaithe ar thradisiúin éagsúla déantús lása. Ceirmeach, gloine, teicstíl agus saothair meán measctha. Coimeádaí Angela O Kelly. I measc na n-ealaíontóirí atá páirteach tá Saidhbhín Gibson agus Caroline Schofield, Róisín de Buitléar, Natalie Coleman, Anita Elliot, Helen McAllister, Cathryn Hogg agus Patty Murphy.
http://www.nationalcraftgallery.ie

64863_578468578915262_704815313_n

…………………………………………………………………………………………………..

Vessels, Luan Gallery, Ath Luain, Co na hIarmhí
21 Márta – 27 Aibreán 2014

Saothar péintéireachta leis an ealaíontóir Tom Climent. Olaphéint agus plástar ar chanbháis.

monument 

…………………………………………………………………………………………………..

Inklings, Mill Theatre GalleryDundrum Town Centre,  BÁC 16,
22 Feabhra – 18 Aibreán 2014


Taispeántas líníochta le Vanessa Marsh. Seo saothar draíochtach spraíúil ina léirítear ainmhithe beaga agus siógaí. Rudaí teagmhasach, fánacha croí-lár na healaíne seo: faigheann an t-ealaíontóir ionsporáid ó mharcanna ar shean-phíosaí páipéir agus pacáístiú, ó phrásaí cloiste de thímpiste, agus iomhánna feicthe ar na meáin cumarsáide. www.milltheatre.ie

Vanessa Marsh

…………………………………………………………………………………………………..

Them That Work The Hardest, Draíocht Arts Centre, Baile Bhlainséir, BÁC 15.
14 Feabhra – 19 Aibreán 2014

Saothar nua péintéireachta le Jim Cathcart. Tógann an taispeántas seo inspioráid ó amhráin traidisiúnta ina ndéantar cur síos ar dhaoine ag obair. Tagann an teideal  Them that work the hardest ó shean amhrán albanach faoin saol sna monarchain siúite.
http://www.draiocht.ie/

Them that work the hardest....

…………………………………………………………………………………………………..
 

Filling the Gaps, Hunt Museum, Luimneach.
05 Samhain 2013 – 05 Aibreán 2014

Filling-the-Gaps_1Saothar le mic léinn ar an  gcúrsa MA i nDearadh Idirghníomhach in Ollscoil Luimnigh. http://www.huntmuseum.com