Ar siúl faoi láthair

Tinteáin, Áras Éanna, Inis Oírr, Oileáin Árann, Co na Gaillimhe.
30 Bealtaine – 28 Meitheamh 2015

Péintéireacht leis an ealaíontóir Eoin Mac Lochlainn. Dán leis an bhfile Cathal Ó Searcaigh a bhí mar spreagadh don saothar ealaíne seo, dán dár teideal: “Na Bailte Bánaithe”. Dán í seo a léiríonn cé mar a mhaireann spiorad daoine i gcuimhne áite fiú má tá said imithe ar shlí na fírinne. 
Tá dhá shraith pictiúirí i gceist sa taispeántas seo – sraith amháin de thinteáin tréigthe agus sraith eile de spéartha ceobhránacha.

unnamed

………………………………………………………………………

Ealaíontóirí sa nGailearaí, An Gailearaí, Gaoth Dobhair, Dún na nGall.
22 Bealtaine – 19 Meitheamh 2015

Togra é seo ina dtugtar cuireadh d’ealaíontóirí spás an ngailearaí a úsáid mar spás oibre. Tá seachtain ag gach ealaíontóir le forbairt a dhéanamh ar a gcuid oibre, agus le linn na h-ama seo tá fáilte roimh an phobal teacht agus labhairt leo faoin bpróiséis oibre. I measc na n-ealaiontóirí atá páirteach tá Caitlín Ní Ghallachóir, Liz Doyle agus Ian Gordon.

11329972_999326406753060_2917000775564576654_n

………………………………………………………………………

Cruthaíocht na Lámha
, Ionad Cultúrtha Bhaile Mhúirne, Co Chorcaí
01 Bealtaine – 22 Meitheamh 2015.

11046713_962991287078421_8460069157369624145_nIs é seo an 13ú taispeántas de chuid na scéime ‘Tacaois’ a chuireann ceardlanna ealaíne ar siúl sna hionaid lae áitiúla, faoi choimirce Ionad Cúltúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh. Faoi stiúir ealaíontóirí Bernadette Ní Choitir agus Pauline Dodds, tá rannpháirtithe na scéime tar éis saothair ealaíne a chruthú don taispeántas, cuid mhór acu atá péinteáilte in aicrilic, le colláis amháin sa bhailiúchán. San áireamh ann tá radharcra oileáin, éin, ainmhithe feirme, portráidí, agus radhairc in aice le Gúgán Barra agus Baile Mhúirne.

Beidh ‘Cruthaíocht na Lámha’ á oscailt go hoifigiúil ag Seán Ó Muimhneacháin ar an Déardaoin, 30ú Aibreán ar a 7.30in. http://www.ionadculturtha.ie/html/art.html

………………………………………………………………………

All About Me, Siopa na bhFíodóirí, Sráid na Faiche, An Daingean
30 Aibreán – 05 Bealtaine 2015

Taispeántas nua leis an ngrúpa ealaíne Meitheal Eitseála atá mar chuid de Fhéile na Bealtaine i mbliana. Sé aidhm an Mheithil Eitseála ná priontáil a chur chun cinn mar ealaín agus tacaíocht a thabhairt d’ealaíontóirí agus do phriontálaithe tré stiúideo gairmiúil a chur ar fáil dóibh.

Meitheal Eitseála 2 ………………………………………………………………………

Appetite for DesignAn Dánlann Náisiúnta Ceardaíochta, Cill Chainnigh
08 Bealtaine – 30 Meitheamh 2015

Taispeántas ina ndírítear isteach ar an aeistéitiúlacht a bhaineann le bia, agus na huirlisí a úsáidtear le bia a réiteach. Rannpháirtithe: Bompas & Parr, Marije Vogelzang, Omer Polek, The Decorators, Chapter One agus Loam. Imeachtaí speisialta ó Godless Domestic, Dublin Pop-up, Culinary Counter agus Barry Fitzgerald. Coimeádaí: Designgoat. http://www.nationalcraftgallery.ie

_MG_4969-641x300 ………………………………………………………………………………….

TabletCustom House Studios, Cathair na Mart, Co Mhaigh Eo.
16 Aibreán – 10 Bealtaine 2015

Fiona Burke, Untitled, oil on linen, 38x56cm, 2015. Fiona BurkeTaispeántas úr leis an ealaíontóir Fiona Burke. Is meascán fíneáilte de phéintéireacht agus teicnící colláise atá le feiceáil sna pictiúirí débhríoch seo. Sna saothair tá spéis ag an ealaíontóir an teorainn a fhiosrú idir an rud atá fíor agus an rud atá bréagach. 

………………………………………………………………………

M’áit dhúchais / My Native Place, Teach na Cúirte, Uachtar Ard, Co na Gaillimhe. 23 Aibreán – 16 Bealtaine 2015

 Grúpthaispántas ina léirítear téamaí tírdhreach agus imirce i gConamara. Ealaíontóirí: Leah Beggs, Renske Boef, Brian Bourke, Denis Farrell, Kathleen Furey, Doc Gilbert, Margaret Irwin West, Dolores Lyne, Jay Murphy, Gearoid MacGabhann, Rosie McGurran, Patricia McQuinn, Colette NicAodha, Catherine O’Lenachain, Cormac O Neill, Siobhan Potter, Chris Mayhew, Pádraic Reaney, Joan Sugrue, Jess Walsh & Tara Walsh.
Siobhan Potter, “tea and bread and jam most refreshing”.

Siobhan Potter, “tea and bread and jam most refreshing”.

………………………………………………………………………

Love vs Fear, Galway Arts Centre, Sráid Doiminic, Gaillimh
26 Aibreán – 03 Bealtaine

Ealaín suiteála leis an ealaíontóir Finbar247, saothar speisialta atá mar chuid de chlár ealaíne féile liteartha Cúirt i mbliana.  Sa taispeántas seo cuirtear an cheist, cén chaoi  is féidir linn a bheith gníomhach chun an saol a fheabhsú dúinn fhéin? Dealbhadóireacht agus cló lámhlínithe. 11159905_863433087046195_1545356665325113925_o

…………………………………………………………………………………

The Existence Of Flame-Throwers On Your Street,
Gailearaí 126, Sráid Thobar an Iarla, Cathair na Gaillimhe.
24 Aibreán – 8 Bealtaine 2015
Taispeántas de chuid  an eagrais CATALYST atá bunaithe i mBéal Feirste. Seo é an chéad taispeántas i sraith do chúig cinn i nGailearaí 126, ina dtugtar cuireadh d’eagrais ealaíne tímpeall na tíre taispeántais a eagrú i nGaillimh. Ealaíontóirí: Martin Boyle, David Blandy, Anita Delaney, Iain Griffin, John Lawrence, John Macormac, Liliane Puthod, Atom Tick

549270_1122264261123949_3787625528674016239_n

…………………………………………………………………………………………………..

Ó Dhúiche Mhúscraí, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste.
30 Aibreán –  04 Meitheamh 2015

Grúpthaispeántas ó Ealaíontóirí Mhúscraí le saothair atá spreagtha ag tírdhreach Mhúscraí. Péintéireacht, dealbhadóireacht i gceirmeach, líníocht, saothair meán mheasctha agus saothair i ngloine. Ealaíontóirí: Bernadette Ní Choitir, Helen Ní Chuill, Maura Whelan, Mháire Ní Shúilleabháin, Pauline Dodds, Suzanne O’Sullivan, Robert Rasmussen, Helen Willems Bogels, Marie Foley agus Meredith Flandreau. Helen Willems Bogel - cultúrlann

 …………………………………………………………………………………………………..

Indian matchbox labels,
Gailearaí Doughlas de hÍde, Coláiste Na Trionóide, BÁC 2.
06 Márta – 13 Bealtaine 2015

Taispeántas ag díriú isteach ar an dearadh ildhaite agus ilghnétheach ar bhoscaí cipíní solais san Ind.

indian_matchbox_1

………………………………………………………………………

Contours, Taylor Galleries, Sráid Chill Dara, BÁC 2
17 Aibreán – 09 Bealtaine 2015

Péintéireacht úr leis an ealaíontóir John Doherty, Sna saothair seo, déanta i stíl réadach, úsáidtear péint aicrileach agus líníocht chun cur síos fíneáilte a dhéanamh ar réimse mór sean-fheithiclí –  VW Beetles, Morris Minors, Opel Records agus  Kombis san áireamh.

John-Doherty--Kombi-I--2014--acrylic---pencil-on-gesso-board--19.5-x-25-cm_670 ………………………………………………………………………

Sound Speed Marker: GiantÁras Nua-Ealaíne na hÉireann (IMMA)BÁC 8
06 Márta – 03 Bealtaine 2015

An scannán is deireannaí ó na healaíontóirí Teresa Hubbard agus Alexander Birchler, ina léirítear téamaí scrios agus athnuachan. Críochnaíodh Giant i 2014 agus déanadh scannánaíocht air i Marfa, Texas. Sa scannán déantar mionstaidéar ar shean-seit a thóig Warner-Bros i 1956, structúr díblithe atá fós le feiceáil sa tírdhreach. http://www.imma.ie/en/page_236899.htm

giant_production_still_small

  …………………………………………………………………………………………………..

ProferoDraíocht Arts Centre, Baile Bhlainséir, BÁC 15.
08 Bealtaine – 11 Iúil 2015

Taispeántas nua le Helen Mac Mahon. Saothar trialach, ina mbaintear usáid as soilse, lionsaí agus gloine. Tá spéis ag an ealaíontóir sa tionchar atá ag na gnáth ábhair seo ar a chéile, agus an tionchar atá acu ar ár mbraistint den spás ina bhfuil siad suite.  http://www.draiocht.ie/

lightcolourstudy

…………………………………………………………………………………………………..

Midland / Lár Tíre ; ag rothaíocht an MGWR ón am atá caite go dtí an lá inniu. Cartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta, Barra an Teampaill,  BÁC 2.
09 Eanáir – 24 Bealtaine 2015
Seo an tríú taispeántas den tionscadal Lár Tíre, a d’eascair as turas rothaíochta a rinne an t-ealaíontóir, Pamela de Brí, ag leannacht bealach an tsean-iarnróid Midland Great Western (MGWR). Is taispeántas dátheangach, ilmheánach é de ghriangraif, de leabhair nótaí, léarscáileanna, ghearrthóga fuaime, dhealbhadóireacht agus fhíseáin.
lar-tire-1064x660

 …………………………………………………………………………………………………..

The land is ours, Conversations in a crooked circle, ReCollect
Luan Gallery, Áth Luain, Co na hIarmhí.
01 Bealtaine – 28 Meitheamh 2015

Grúpthaispeántas ó thriúir ealaíontóir atá lonnaithe i lár na tíre. Sna saothair éagsúil seo déantar tagairt do thírdhreach, timpeallacht agus cuimhneacháin. Péintéireacht, grianghrafadóireacht, ealaín suiteála agus téacs. Ealaíontóirí: Daniel Chester, Gary Robinson agus Paul Roy.

This Land Is Ours

 

………………………………………………………………………

Leave now by any practical means
Ormston House, Sráid Phádraig, Luimneach.
01 – 30 Bealtaine  2015

Taispeántas aonair leis an ealaíontóir Dawn West. Seo sraith grianghrafadóireacht a tóigeadh sa tSiria i 2011, sular thosaigh an cogadh ansin. Dar leis an ealaíontóir tá na meáin ag déanamh neamháird den ghéarchéim dhaonnúil sa tSiria, agus  ba mhaith léithi meon an phobail a athrú tré léargas eile a thabhairt dúinn ar an tír agus na daoine.

Leave Now By Any Practical Means, Dawn West ……………………………………………………………………..

NEXT | When The Wind Blows 風が吹くとき
Millennium Court Arts Centre, Ard Mhacha.
13 Márta – 02 Bealtaine 2015

Is malartú cultúrtha é seo, idir Fukushima, sa tSeapáin agus Port an Dúnáin, i dTuaisceart Éireann. Sa taispeántas cuirtear béim ar an deighilt idir an chaoi a shamhlaítear rudaí a bheith, agus an chaoi atá rudaí i ndáiríre. Coimeádaí: Yumi Song & Shiro Masuyama. Ealaíontóirí:Ursula Burke , Zoë Murdoch, Shiro Masuyama, Chiharu Mizukawa, Jun Kawada, Kouichi Tabata, L+, Nobuhiro Kuzuya, Nyubo Abe , Ryo Shimizu , Satoru Aoyama, Shingo Aruga , Taihei, Takashi Hokoi, Tohru Matsushita, Yuji Shimono, Arafudo Art Annual.  http://millenniumcourt.org/
1+Front_Flyer+copy

……………………………………………………………………..

Things Left Unsaid, The Model, Sligeach.
04 Aibreán – 31 Bealtaine 2015Taispeántas ealaíne le Paul Seawright ina gceistítear neodrachas na meáin chumardsáide. Sna saothair seo usáidtear grianghrafadóireacht chun dlúthléargas a thabhairt dúinn ar an taobh istigh de stiúideonna nuachta san Eoraip agus i Meiriceá.Paul_Seawright__Making_News_-_Things_Left_Unsaid____Image-_Paul_Seawright_-_News_Operations_II_-_2014