Ar siúl faoi láthair

Tá agallamh le Marianne O’Kane Boal ar an suíomh anois!
Is coimeádaí as Dún na nGall í Marianne, féach céard tá le rá aici anseo.

…………………………………………………………………….

Middle of Nowhere / The Centre of the Universe,
Court House Gallery, Inis Díomáin, Co an Chláir.
12 Meitheamh – 19 Iúil 2015

Taispeántas nua leis an ealaíontóir Mike O’Connor. Saothair eitseála ina léirítear an draíocht a bhaineann le gnáth-rudaí agus gnáth-áiteacha amuigh faoin tír. http://thecourthousegallery.com/category/current-exhibitions/

Mike-OConnor-battle-of-the-hedgerow-1024x709 …………………………………………………………………….

Tinteáin, Áras Éanna, Inis Oírr, Oileáin Árann, Co na Gaillimhe.
30 Bealtaine – 28 Meitheamh 2015

Péintéireacht leis an ealaíontóir Eoin Mac Lochlainn. Dán leis an bhfile Cathal Ó Searcaigh a spreag saothar ealaíne seo, dán dár teideal: “Na Bailte Bánaithe”. Dán í seo a léiríonn cé mar a mhaireann spioraid daoine i gcuimhne áite fiú má tá said imithe ar shlí na fírinne. Tá dhá shraith pictiúirí i gceist sa taispeántas seo – sraith amháin tinteáin tréigthe agus sraith eile spéartha ceobhránacha.

unnamed ………………………………………………………………………

Product Recall, Galway Arts Centre, Sráid Doiminic, Gaillimh
26 Aibreán – 03 Bealtaine
 2015

Product recallGrúpthaispeántas ina léirítear téamaí earráidí agus fabhtanna. Tugadh cuireadh do cheathrar ealaíontóir saothar nua a dhéanamh bunaithe ar tháirgí lochtacha agus chultúir ábhartha na linne seo. Líníocht, ealaín suiteála, taibhealaín, fís, péintéireacht. Ealaiontóirí: Damien Flood, Veronica Forsgren, Tom Watt, agus Sarah Baker. Coimeádaí Anne Mullee.

…………………………………………………………………………………

A Degree Of Darkness
Gailearaí 126
, Sráid Thobar an Iarla, Cathair na Gaillimhe.

12 – 26 Meitheamh 2015

Taispeántas leis an ealaíontóir Sofie Loscher. Ealaín suiteála ina ndéantar fiosrú ar na tréithe fisiciúla a bhaineann le solas agus dorachadas.

Sophie Loscher

 

…………………………………………………………………………………

Ealaíontóirí agus Ealaín, An Gailearaí, Gaoth Dobhair, Dún na nGall.
22 Bealtaine – 19 Meitheamh 2015

Sa togra speisialta seo tugadh cuireadh d’ealaíontóirí an gailearaí a úsáid mar spás oibre. Tá seachtain ag gach ealaíontóir le forbairt a dhéanamh ar a cuid oibre, agus le linn an ama seo tá fáilte roimh an bpobal teacht agus labhairt leo faoin bpróiseas oibre. I measc na n-ealaíontóirí atá páirteach tá Caitlín Ní Ghallachóir, Liz Doyle agus Ian Gordon.

11329972_999326406753060_2917000775564576654_n ………………………………………………………………………

Cruthaíocht na Lámha, Ionad Cultúrtha Bhaile Mhúirne, Co Chorcaí,
01 Bealtaine – 22 Meitheamh 2015.

11046713_962991287078421_8460069157369624145_nIs é seo an 13ú taispeántas de chuid na scéime ‘Tacaois’ a chuireann ceardlanna ealaíne ar siúl sna hionaid lae áitiúla, faoi choimirce Ionad Cúltúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh. Faoi stiúir ealaíontóirí Bernadette Ní Choitir agus Pauline Dodds, tá rannpháirtithe na scéime tar éis saothair ealaíne a chruthú don taispeántas, cuid mhór acu atá péinteáilte in aicrilic, le colláis amháin sa bhailiúchán. San áireamh ann tá radharcra oileáin, éin, ainmhithe feirme, portráidí, agus radhairc in aice le Gúgán Barra agus Baile Mhúirne. http://www.ionadculturtha.ie/html/art.html

………………………………………………………………………

Entwined Memories , The Model, Sligeach.
13 Meitheamh – 12 Iúil 2015

Taispeántas teicstílí comhaimseartha, i gcomóradh an Lily Lolly Craftfest. Tá na saothair atá ar taispeáint déanta mar fhreagra ar chuimhneacháin agus scéalta beatha, saothair ina bpléitear stair shósialta, sean-scéalta agus imeacht ama. http://www.themodel.ie/exhibitions/entwined-memories

entwined_memories

 ………………………………………………………………………………….

As Told By FoxCustom House Studios, Cathair na Mart, Co Mhaigh Eo.
11 Meitheamh- 05 Iúil 2015

Taispeántas beirte le na healaíontóirí Bernadette Bohan agus Liubov Kadyrova. Tá saothair Kadyrova bunaithe ar thraidisiún na scéalaíochta, agus ina cuid phéintéireacht déantar cur síos ar charaictéir spraoiúil darbh ainm “Fox”. I saothair Bohan baintear úsáid as iomhánna de éadain daoine, iad athraithe agus curtha as a riocht. www.customhousstudios.ie

custom house studios

………………………………………………………………………

 

Na Cuimhní LuathaCultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste.
06 Meitheamh –  27 Iúil 2015

Taispeántas úr le Michael Solarski agus Jishao Su. Tá saothair na n-ealaíontóírí seo fréamhaithe ina stair phearsanta. Sa ngrianghrafadóireacht seo téann siad i ngleic leis an aimsir chaite agus a dtaithí fhéin ag fás suas i ndá chultúir an-éagsúil ar fad.  Tugann a gcuimhní cinn ar a saol chun solais na cosúlachtaí idir na h-eispéireais a bhí acu – agus a raibh againn.  Tá léargas anseo ar a gcuimhní luatha, a dtóraíocht ar a n-aithne féin agus mar a chuirtear a n-ionannas féin i láthair an tsaoil. Is taispeántas é seo atá á reáchtáíl i gcomhar le Féile Grianghrafanna Bhéal Feirste. Screenshot-2015-06-02-12.47.30

 …………………………………………………………………………………………………..

Two Worlds Collide, R-Space Gallery, Sráid an Chaisleán, Lios na gCearrbhach. 13 Meitheamh – 11 Iúil  2015

Taispeántas le na healaíontóirí Matthew Whiteside agus Dominika Mayovich. Fuaim agus fís idirghníomhach atá i gceist sa taispeántas seo. Naoi saothar ealaíne ar fad atá curtha i láthair, ealaín ina dtógtar inspioráid ó thírdhreach ar leith in Albain. 

……………………………………………………………………..

Aibítir: The Irish Alphabet in Botanical Art, Hunt Museum, Luimneach.
12 Bealtaine – 28 Meitheamh 2015

Péintéireacht ó bhaill Cumann Ealaíontórí Luibheolaíochta na hÉireann. Tá sé mar aidhm ag ealaíontóirí sa taispeántas seo áird a tharraingt ar an éagsúlacht mhór plandaí dúchais atá in Éirinn, agus ceiliúradh a dhéanamh ar an nGaeilge.   http://www.huntmuseum.com

SD_Botanics-IAR-Spring-1

…………………………………………………………………………………………………..

WOODEN SHIPS: An exhibition of small found objects,
Gailearaí Doughlas de hÍde, Coláiste Na Trionóide, BÁC 2.
22 Bealtaine – 22 Iúil 2015

1430489979350Taispeántas agus aiste le John Hutchinson in ndéantar macnamh ar an domhan ina iomlán agus an domhan ina smionagair bheaga. Ar taispeáint tá réimse de smionagair ó thíortha agus ó thréimhsí ama éagsúla. Ina measc tá píosaí adhmaid ó thuama sa tSín, suaitheantas meánaoiseach, sáile bróig gasúir ón 17 hAois, agus amulet ón Tibéid atá déanta as iarsmaí dreigít.

  ………………………………………………………………………

Etel Adnan, Áras Nua-Ealaíne na hÉireann (IMMA)BÁC 8,
05 Meitheamh – 13 Meán Fómhair 2015

Taispeántas cuimsitheach ina ndéantar cur síos ar shaothar an ealaíontóra Liobánach Etel Adnan. Is scríbhneoir, file agus ealaíontóir iomráiteach í Adnan. Sa taispeántas seo tá péintéireacht tírdhreach ildhaite, agus leabhra lámhdhéanta le dánta agus líníocht.  Taobh leis leis an ealain tá scannán dubh agus bán agus taifead den ealaíontóir ag léamh dánta nua-chumtha. http://www.imma.ie/en/page_236946.htm

ea_209_2013_web_484

  …………………………………………………………………………………………………..

185 Annual Exhibition, Royal Hibernian Academy, Plás Ílé, BÁC 8.
25 Bealtaine – 09 Lúnasa, 2015
Taispeántas bliantúil an RHA, le réimse leathan saothair ealaíne a d’eascraigh as próiseas roghnaithe oscailte. Is  taispeántas suntasach é seo i saol na n-ealaíon in Éirinn, agus seo é an185ú bliain a bhfuil sé ar siúl. I mbliana tugadh cuireadh don ealaíontóir iomráiteach Tracy Emin a bheith páirteach. Péintéireacht, dealbhadóireacht, grianghrafanna, priontaí agus líníocht.
Tracey-Emin-Wanting-You--700x390

  …………………………………………………………………………………………………..

 

ProferoDraíocht Arts Centre, Baile Bhlainséir, BÁC 15.
08 Bealtaine – 11 Iúil 2015

Taispeántas nua le Helen Mac Mahon. Saothar trialach, ina mbaintear usáid as soilse, lionsaí agus gloine. Tá spéis ag an ealaíontóir sa tionchar atá ag na gnáth ábhair seo ar a chéile, agus an tionchar atá acu ar ár mbraistint den spás ina bhfuil siad suite.  http://www.draiocht.ie/

lightcolourstudy

 …………………………………………………………………………………………………..

The land is ours, Conversations in a crooked circle, ReCollect
Luan Gallery, Áth Luain, Co na hIarmhí.
01 Bealtaine – 28 Meitheamh 2015

Grúpthaispeántas ó thriúir ealaíontóir atá lonnaithe i lár na tíre. Sna saothair éagsúil seo déantar tagairt do thírdhreach, timpeallacht agus cuimhneacháin. Péintéireacht, grianghrafadóireacht, ealaín suiteála agus téacs. Ealaíontóirí: Daniel Chester, Gary Robinson agus Paul Roy.

This Land Is Ours

 

………………………………………………………………………

Appetite for DesignAn Dánlann Náisiúnta Ceardaíochta, Cill Chainnigh,
08 Bealtaine – 30 Meitheamh 2015

Taispeántas ina ndírítear isteach ar an aeistéitiúlacht a bhaineann le bia, agus na huirlisí a úsáidtear le bia a réiteach. Rannpháirtithe: Bompas & Parr, Marije Vogelzang, Omer Polek, The Decorators, Chapter One agus Loam. Imeachtaí speisialta ó Godless Domestic, Dublin Pop-up, Culinary Counter agus Barry Fitzgerald. Coimeádaí: Designgoat. http://www.nationalcraftgallery.ie

_MG_4969-641x300