Anna Marie Savage

Anna Marie Savage Head ShotTá Anna Marie Savage ag obair mar ealaíontóir san Iúr, Co An Dúin, áit a mbíonn sí ag plé le líníocht, fuaim agus péinteáil. Rinne sí staidéar ar ealaín in Ollscoil Ulaidh agus bhain sí amach céim chéad onóracha ansin i 2009. Le blianta deaga anuas tá tréimhse cónaithe déanta aici le Cló Ceardlann na gCnoc i nDún a nGall agus tá tacaíocht fáighte aici ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann. Tá taispeántas léithi le feiceáil i gCultúrlann Mc Adam Ó Fiaich i mBéal Feirste i láthair na huaire.

Léigh an agallamh leithí thíos!

 ……………………………………………………………………………………………

Cén fáth ar roghnaigh tú bheith i d’ealaíontóir?

Bhí mé i mo bhainisteoir go lánaimseartha ach rinne mé staidéar ar an ealaín in Iúr Cinn Trá go páirtaimseartha fosta. Bhí a fhios agam go raibh mo chroí istigh san ealaín agus mar gheall air sin, d’éirigh mé as mo phost agus thug mé faoi chéim ealaíne in Ollscoil Uladh, Béal Feirste. Bronnadh céim onóracha bhaitsiléara sa Mhínealaín orm sa bhliain 2009.  B’eol dom gurbh é sin go díreach an rud ba mhaith liom a dhéanamh.

8.A.M.Savage_Solas III_Oil,silica salt,graphite on   Paper_30x40cm_2012

Cén trí fhocal a n-úsáidfeá le cur síos a dhéanamh ar do chuid saothar?

Is é mo bharúil gur féidir liom cur síos ar mo chuid saothair in aon fhocal amháin – ‘dúchas’. Scríobh Seamus Heaney litir chuig ealaíntóir, Tomás Ó Cíobháin, ‘‘The Irish Sa Tu00F3ir ar 'Achill Lines' le Tony O'Malley- Tru00E1 Bhearna  na gCapall I, Oil, Ink and Charcoal on Fabriano, 2014word ‘dúchas’ is hard to translate but when I see your work it’s the word that comes to mind. The dictionaries say it can mean, ‘inheritance, native place or land, connection, affinity or attachment due to descent: inherited instinct or natural tendency’- and all of those meanings have a bearing on the way you see your subjects. There is a boldness in the paintings that tells us the artist is somebody who knows and loves his place- not just his place in the physical world but also in the world and tradition of Irish art.’’ (Seamus Heaney, Feabhra 2005). Is é sin an focal a d’úsáidfinn féin le cur síos a dhéanamh ar mo chiud oibre.


Cad ar a bhfuil tú ag obair an tseachtain seo? 

Tá taispeántas agam i mBéal Feirste a d’eagraigh me in éindi  le healaíntóir eile, Joanne Proctor. Líne – Turas Débhríoch an tainm ar an taispeántas, agus tá sé ar siúl i gCultúrlann MacAdam Ó Fiaich. Is é an aidhim atá ag Líne – Turas Débhríoch’ ná peirspictíochtaí éagsúla ar an líníocht chomhaimseartha, ar a teoiricí agus a modheolaíocht, a léiriú agus a spreagadh. Taobh leis sin tá peirspictíochtaí ar am, áit, stair agus féiniúlacht á fhiosrú. Osclaíodh é an tseachtain seo agus b’éigean dom dul suas go Béal Feirste gach lá. Tá mé marbh tiurseach!!!

7.A.M.Savage_Solas I_Oil,silica salt, graphite on  Paper_30x40cm_2012
An mb’fhearr leat stiúidió néata nó stiúidió trína chéile?

B’ fhearr liom stiúideo néata ach caithfidh mé a admháil go mbíonn stiúideo trína chéile agam féin!


Cén ealaíontóir nó píosa ealaíne is mó a raibh tionchar acu ort? Cén fáth?

Sa Tu00F3ir ar 'Achill Lines' le Tony O'Malley- Tru00E1 Bhearna  na gCapall II, Oil, Ink and Chracoal on Fabriano, 2014Tá an-spéis agam i saothar de chuid Patrick Collins. Is cuimhin liom an chéad uair a chonaic mé é, thug sé ciúnas, suaimhneas agus draíocht an tírdhreach dom. Bhí sé ag péintéireacht faoi theanga, faoi áit agus faoi dhaoine nach maireann a leithéid nó a gcuimhne anois. Tá súil agam go bhfuil daoine ábalta tréithe de sin a fheiceáil i mo shaothar.

 

 

 

 


Cén strus is mó a bhainnean le saol an ealaíontóra?

Is é mo bharúil go bhfuil sé an-deacair ealaín a dhéanamh agus post agat. Ní bhíonn tú in ann bheith ag obair go lánaimseartha – rud a chuireann isteach go mór ar chúrsaí airgid. Is doiligh an dá thrá a fhreastal!

 

9.AM Savage_Solas II_Oil,silica salt,graphite on  Paper_30x40cm_2012 (1)An bhfuil aon comhairle agat d’éinne atá ag tosú amach mar ealaíontóir?

Cuir do chroí agus d’anam isteach san obair agus fíoróidh tú do chuid aislingí!

 

 

An bhfuil aon saothar speisialta pleanáilte agat i gcóir an bhliain amach romhainn?

Tá mé ag dul chun cónaithe in Creative Spark/Create Louth Residency ar feadh dhá mhí agus tá said ag tabhairt stiúideo dom ann. Oibreoidh mé ar ‘Poetry of Form’, a scríobh mé le healaíntóir eile faoi shaothar de chuid Richard Tuttle. Tá sé ar intinnn agam leaganacha 2D agus 3D a dhéanamh agus staidéar a dhéanamh ar na cosúlachtaí agus na difríochta eatarthu. Beidh taispeántas agam i nDún Dealgan fosta nuair a bheas mé reidh leis an obair sin.

1. AM Savage_Loch An Ghainimh-Fionnuar CB28 III_Oil,  silica salt, graphite on Paper_30cm x 40cm_2013 (450x338)

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Míle buíochas as sin Anna Marie – cén áit is féidir linn do chuid oibre a fheiceáil?

Tá taispeántas agam i mBéal Feirste i gCultúrlann MacAdam Ó Fiaich, Líne – Turas Débhríoch’ ó 22 Eanáir go dtí 6 Márta 2015 agus ‘Lonely Planet’, i mBaile Átha Luain, Luan Gallery, 16 Eanáir go dtí 27 Feabhra 2015.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi mo chuid saothair, faoi na taispeántais thuasluaite agus fúm fein ar mo shuíomhanna idirlín:

www.annamariesavage.com

www.annamariesavage.tumblr.com