Clare Cashman


Clare CashmanIs ealaíontóir í Clare Cashman agus tá sí lonnaithe i gCarna, i nGaeltacht Chonamara. Bíonn sí ag plé le péintéireacht, líníocht agus grianghrafadóireacht ar mhór-scála. Bhain sí amach céim in ealaín sa gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha i mBÁC. Ó shin i leith tá go leor gradaim bainte amach aici, an CAP Foundation Art Award,  agus an Tony O’Malley Travel Award for Painters ina measc. Chomh maith leo seo tá sparánachtaí ealaíne bronnta uirthi ó Chomhairle Ealaíona na hÉireann agus ó Ealaín na Gaeltachta.

Léigh an agallamh leithí thíos!

…………………………………………………………………………………………..

Ar tháinig mórán athrú ar do shaothar ó bhog tú go Carna? 

Tháinig roinnt athruithe ar mo shaothar. An rud is suntasaí don strainséir nuair a thagann sé/sí anseo ná gurbh í an fharraige an chuid is tábhachtaí den tírdhreach. Thug mé faoi deara é seo fiú amháin tar éis go raibh cónaí orm i Roinn an Mhaoile, áit atá timpeallaithe ag an taoille. Sílim go bhfuil muintir an cheantair seo ceangailte leis an bhfarraige, bíonn níos mó daoine anseo ag brath ar an fharraige ó thaobh a gcuid oibre di, mar shampla. Dhírigh mé m’aghaidh ar an fharraige i gcomhair mo chuid oibre féin nuair a tháinig mé anseo. 

Ground

Cén rud is fearr leat faoi bheith ag déanamh ealaín i gConamara? 

Chuir mé fúm anseo mar go bhfaighim spreagadh ón tírdhreach. Is dóigh gur féidir a rá go bhfuil m’ábhar le fáil agam ar leac mo dhorais. 

Cén rud is measa leat faoi bheith ag déanamh ealaín i gConamara?

Go bhfuil an áit i bhfad ó áiteanna eile, Baile Átha Cliath go háirithe, agus an iargúltacht a bhaineann leis. Chuaigh mé chuig coláiste i mBaile Átha Cliath, agus airím uaim na taispeántais ealaíne ar fad, na cainteanna agus rudaí eile a thugann inspioráid don dhuine

Airím uaim freisin mo chomhghleacaithe. Tá an chuid is mó do na cairde a bhí san ollscoil liom lonnaithe i mBaile Átha Cliath, nó in mbaile móra eile. Mar shampla níl aon seans ann go dtiocfaidh duine isteach le labhairt faoi mo chuid oibre nuair a theastaíonn cúnamh uaim. Is mór an trua é sin, agus tá sé mí-ámharach.

Chomh maith leis sin tá easpa seirbhísí speisialta anseo. Mar shampla, caithfidh mé dul go Baile Átha Cliath nó go Corcaigh i gcomhair ábhair priontála fótagrafaíochta. 

IMG_7026

Cén sórt ealaín a thaitníonn leat féin?  

Is maith liom an cineál dúshlán a bhaineann le mo chuid samhlaíochta agus mo chuid tuisceanna ag an am céanna. Is féidir leis seo tarlú le scannáin, ach is breá liomsa breathnú ar phictiúir; sin é an meán is fearr liom.

An raibh aon phíosa ealaín a raibh mór-thionchar aige ar do shaol? 

Bhí. D’fhéadfainn a rá go raibh an-tionchar ag ceann de fhéinphortráidí Rembrandt i Prado, i Madrid orm uair amháin. Níos gaire de bhaile bhí tionchar mór ag obair an ealaíontóra Éireannach William McKeown orm, agus tionchar aige ar mo chuid oibre. I measc na n-ealaíontóirí comhaimseartha tá meas agus ómós agam do obair Callum Innes (Albain). Freisin ar Vija Celmins (Latvia) agus Uta Barth (Meiriceá/An Ghearmáin).   


IMG_7374

Cén uirlis is tábhachtaí i gcomhair an sórt ealaín a dhéanann tú? 

Le blianta beaga anuas is é mo cheamara agus trípéad (tripod) is tábhachtaí dom. Tá stiúideo tábhachtach freisin, tá fhios agam é seo, mar níl aon stiúideo agam faoi láthair agus airím uaim é! 

Tá go leor gradaim buaite agat Clare. Cén gradam is mo a bhfuil tú bródúil as? 

Iad ar fad. Fuair mé deontas ó Ealaín na Gaeltachta i mbliana, agus tá mé an-bhródúil as sin.

Drawing19Drawing10An bhfuil comhairle agat do ealaíontóirí ag tosú amach? 

Níl. Ní thugaim aon chomhairle riamh!  

Míle buíochas Clare! Cén áit a féidir linn do shaothar a fheiceáil? 

B’fhéidir in Ospidéal na Gaillimhe an chéad bhliain eile nó an bhliain ina dhiaidh sin. Agus is féidir blaise beag a fháil ar an idirlíon am ar bith ag www.clarecashman.com.