Comórtas Scríbhneoireachta 2015/16!

Buaiteoirí chomórtas scríbhneoireachta Nua-Ealaín 2015/16:

Eoin P. Ó Murchú agus Concubhar  Ó Liatháin – comhghairdeas libh!

Léigh na léirmheasanna anseo.

Míle buíochas le moltóir na bliana seo, an scríbhneoir agus amhránaí Lillis ó Laoire. Buíochas ó chroí le na scríbhneoirí ar fad a chuir isteach ar an gcomórtas i mbliana, agus le Foras na Gaeilge a thug tacaíocht don chomórtas.

Na Buaiteoirí:

Eoin
Eoin P. Ó Murchú
Bleá Cliathach é Eoin P. Ó Murchú a fhaigheann spreagadh ó gach saghas ealaíne. Tá sé tugtha don scéalaíocht sa chiall is leithne ar fad den fhocal. Tá gearrscéalta, drámaí, greann, drochfhilíocht, is ailt leis ar chúrsaí iomadúla an tsaoil foilsithe ar fud an bhaill. Imríonn sé peil agus iomáint leis Na Gaeil Óga. Tá traenáil mar dhochtúir leighis déanta aige agus tá sé ag saothrú i ngort an taighde ar bheartais sláinte i láthair na huaire
.
Léigh a léirmheas anseo.

……………………………………………………………

 

2329ae2
Concubhar Ó Liatháin
Is Ó Chúil Aodha i nGaeltacht Mhúscraí do Choncubhar. tá sé anois ag cur faoi lena chlann i mBéal Feirate. Is é an Bainisteoir Imeachtaí ar Chultúrlann McAdam Ó Fiaich. Iar-eagarthóir é ar an nuachtán laethúil Lá agus is é a bhíonn ag blagáil ar an suíomh, iGaeilge.
Léigh a léirmheas anseo.

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………..

 

An Comórtas
NB: Spiocdháta nua, 13 Feabhra 2016

Tá Nua-Ealaín ag tabhairt cuireadh arís do scríbhneoirí na Gaeilge páirt a ghlacadh i gComórtas Scríbhneoireachta Ealaíne! Spriocdháta: 13 Feabhra 2016. Má tá spéis agat a bheith i do Chriticeoir Ealaíne, seo é do dheis.  Tá muid ag lorg léirmheas gearr uait ar aon thaispeántas comhaimseartha ealaíne, ar siúl faoi láthair. 400 focal ar a mhéid.
Duaiseanna: €200 / €50.

Féach thíos i gcomhair cur síos ar na rialacha agus na duaiseanna!

nua ealain poster 2

Foilseofar na hiontrálaí is fearr ar an suíomh idirlíne Nua-Ealaín. Tá na rialacha simplí agus níl aon chostas iontrála i gceist. Tá liosta iomlán se na rialacha le fáil thíos. Bí i dteagmháil linn ag nuaealain0@gmail.com má tá aon cheist agaibh!

(Nóta: Moltar dhuit cupla íomhá den ealaín a chur chugainn in éindí le do léirmheas, má tá sé ceadaithe grianghrafanna a ghlacadh ag an taispeántas.)

Na Duaiseanna:
€200 le fáil ag an mbuaiteoir, €50 don dara háit

An Moltóir

LillisTá áthas orainn a rá gur é an Dr Lillis ó Laoire a bhéas ag déanamh scrúdú ar na h-iontrálachaí i mbliana! Scríbhneoir agus amhránaí é Lillis ó Laoire, a d’éirigh aníos  i nGaeltacht Thír Chonaill. Is léachtóir le Gaeilge é i Scoil na dTeangacha, na Litríochtaí agus na gCultúr in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. I measc réimsí taighde eile bíonn sé ag déanamh staidéar ar chomhthéacs, taibhléiriú agus cur i láthair an chultúir. 

 

 Na rialacha:

  • Fad an léirmheas: 400 focal ar a mhéid.
  • Ba chóir gach iarracht a bheith ina saothar nua de chuid an iarratasóra féin agus nár fhoilsíodh cheana é.
  • Dáta deiridh Iontrála:  Dé Domhnaigh, 24 Eanáír 2016
  • Ar ríomhphost amháin a ghlacfar le hiarratais. Seol do léirmheas chugainn ag nuaealain0@gmail.com roimh dheireadh 13/02/2016.
  • Caithfear teideal an taispeántais a thabhairt, chomh maith le ainmneacha na n-ealaíontóirí atá páirteach, seoladh an ghailearaí agus dátaí an taispeántais.
  • Glacfar le léirmheas ar aon taispeántas amharcealaíne comhaimseartha – dealbhadóireacht, fís, péintéireacht, grianghrafadoireacht, ealaín suiteála &rl, ar siúl  idir 01/19/15 – 30/01/2016. Ní ghlacfar le léirmheas ar dhrámaí ná scannáin.
  • Caithfidh an léirmheas a bheith i nGaeilge.