Léirmheas le Concubhar Ó Liatháin

Idir Iarracht agus Teip
Ealaíontóir: Aisling O’Beirn
Dánlann Dillon, Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Béal Feirste
28 Eanáir – 18 Márta 2016

Ealaíontóir í Aisling O’Beirn atá suim ar leith aici sa chaidreamh idir eolaíocht agus ealaíon agus a chíorann an téama seo ina cuid saothair, insealbhaithe comhaimseartha den chuid is mó. Ina taispeántas is déanaí ag Dánlann Dillon sa Chultúrlann, spás thar a bheith cuí agus oiriúnach nó is síneadh nua aimseartha é ar sean eaglais phreisbitéireach, glacann struchtúr mór adhmaid lár stáitse.

Is é seo An Droichead – ach ní chuirfeá bó thar abhainn ar an ndroichead seo, murach gurb iad na bá a bhíodh á shamhlú ag Seán Ó Riordáin agus é ag crith le fiabhras faoina bhraitlíní shleibhtiúla.   Luaim na bá úd mar tugann an saothar seo dúshlán do mo shamhlaíocht bheith ag cumadh mé féin.

Is féidir liomsa an struchtúr seo a shamhlú mar dhroichead go cinnte – ach an t-é a thiocfadh i mo dhiaidh d’fhéadfadh sé nó sí radharc de churrach nó naomhóg béal faoi ar an ngainneamh a thabhairt chun cuimhne. Insíonn gach léargas a scéal féin, is dócha.

An struchtúr é féin tá sé cumtha mar a bheadh fráma agus dreimirí tí ag tacú leis ar a dhá thaobh. Tá píosaí adhmaid ceangailte le chéile le fáisceanna mar a bhfaighfeá i siopa chrua earraí nó ‘déan tú féin é’.   Dá bhfeachfá ar an saothar seo, bheithfeá den tuairim gur rud é a fhéadfá a chur le chéile sa bhaile id gharáiste – is é sin go dtosnófá ag obair air agus de réir a cheile thuigfeá an cumas is na teicnicí is an ealaíón ar ghá leo chun a leithéid a dhéanamh chomh snásta is chomh criochnúil is atá déanta ag Aisling O’Beirn an uair seo.

Is saothar é seo atá ar díol agus deir an bileog a ghabhann leis an taispeántas go bhfuil an praghas ar fáil ar iarratas.   Nílim ró chinnte an oirfeadh sé do sheomra suite – is fearr a fheilfeadh forhalla in Aras Chontae é b’fheidir. Ach i bhfianaise an oiread droichid ar fud na tíre atá i ndroch chaoi ceal deisiúcháin, b’fhéidir nach smaoineamh ró gheal é sin ach chomh beag.

Is saothar é a mheallann aird agus a chuireann ceisteanna suimiúla ar an an mbreathnóir. Is saothar dúshlánach é seo a thagann le téarma atá fite fuaite i gcorpas oibre Uí Bheirn – is é sin go bhfeidhmíonn an ealaíon ar iliomad libhéil.   Is fiú pé droichead atá romhat a thrasnú le teacht ar chuairt go dtí an Chultúrlann leis an ndroichead dúshlánach seo a fheiscint.