Léirmheas le Eoin P.Ó Murchú

Sticks
Ealaíontóir: Seanie Barron.
Dánlann Dhubhghlais de hÍde, BÁC
9 Deireadh Fomhair – 2 Nollaig, 2015

 Ní minic a shamhlaítear ealaín le bataí siúil ach tá sí tugtha chun foirfeachta ag Seanie Barron anseo. Is seanchaí as Eas Géitine é Barron a bhfuil taithí na mblianta aige bataí siúil ealaíonta a dhéanamh dá lucht aitheantais, ar chostas pionta go minic. Thosaigh sé i dtús ama ag cruthú bataí d’fheirmeoirí, bataí feidhmiúla a raibh snaidhm iontu le sconsaí leictreacha a choinneáil síos agus feadóga éigeandála.

 SB_stick_2Tá meascán d’ábhar aimsithe in úsáid i mbataí an taispeántais seo: adharca, sliogáin, píopaí copair agus ionramháil máistriúil déanta orthu; ní thitfidh na bataí seo ó chéile go héasca. Déantar adhradh ar an adhmad ann: coll, beithe, caorthann, dris agus draighean. Nuair a fheictear iad ina gceann is ina gceann is píosaí sonracha iad ar fad, ar léir na huaireanta fada oibre caite leo, aimsiú na bpíosaí, samhlú an bhata, dealbhú, agus snoí.

 I lámha na mbataí siúil tá ainmhithe, cruthanna agus ó thráth go chéile foirmeacha atá teibí go leor. Feictear gabhar, broc, is sliogán ansin ceann a chuirfeadh scian chorráin i gcuimhne duit, ceann eile mar a bheadh cleith ailpín beagnach. Thall tá nathair dhána, abhus an t-éan dúrúnta ar scaradh gabhail ar bhata, ansin scairp agus deilf ag damhsa le heidhneán nó rútaí crainn, athnádúr as an nadúr féin.

Tá ardealaín iontu seo. Tá a gcarachtar sonrach féin ag gach aon bhata. Rud eile ar fad an leathchéad bata seasta le balla in éineacht, dhá thaobh an tseomra dhronuilleogaigh bháin líonta le héagsúlacht tiubhe agus airde, na bataí athraithe anois, an dánlann mar a bheadh láthair reiligiúnda ann amhail Lourdes, na bataí siúil fágtha le hais an fhochla ó tá lúth tagtha ar ais i gcosa na gcraplachán. Is tugann clisteacht, míne is spraoi na mbataí céanna sólás dúinn ar fad.

Is cinnte go bhféadfaí ealaín na ndaoine a bhaisteadh air seo ach níor leor é in aon chor mar chur síos, tá draíocht ann, mar bhreis ar an gceardaíocht féin, is tuiscint ann don dúlra. Ligeann Barron dá ndúchas briseadh tríd.

sticks sbMínítear dúinn go n-aimsíonn sé tréith mar seo i ngach píosa. Is cinnte go bhfuil tionchar na pairéadóile ríthábhachtach anseo, an luí sin san intinn daonna a tháinig le héabhlóid a spreagann muid le haghaidheanna a fheiceáil san áit a bhfuil aon rud a sheasfadh do shúile agus béal. Tugann an phaireadóil seo na hainmhithe do Barron agus bainimid fairgseoirí feidhm as chomh maith go bhfeiceann carachtair an ealaíontóra ina steillebhata, más maith leat.

Tá mórán le brath sa taispeántas seo mar sin agus léiríonn a bhfuil le fáil in ealaín na ndaoine i nganfhios do phobal na mórdhánlann, seans. Téimid le Barron thar ghoirt is thar sceacha, a chuid bataí inár lámha againn, ealaín fheidhmeach, ó tá siúl bronnta ar ais aige orainn agus ní haon scéal i mbarr bata an méid sin.