(In)Visible Labour Factorium, 2013 – Vagabond Reviews

(In)Visible Labour Factorium, 2013 – Saothar ealaíne le Vagabond Reviews
Gallery 126, Cathair na Gaillimhe, Samhain 2013.

Léirmheas le Eilís Ní Dhúill.
Is iad Comhairle Náisiúnta na mBan a rinne coimisiúnú ar an obair thaighde agus grianghradóireachta seo le Ailbhe Murphy agus Ciaran Smyth. Rinneadh an saothar mar chuid den togra ealaíne Still We Work, togra ina ndéantar comóradh ar obair na mban. Mar sin, agus muid ag caint faoin saothar seo, is fiú tagairt a dhéanamh do eachtraí sna 1970aidí  a chuaigh i gcion go mór ar shaol na mban in Éirinn.

wide I mí Iúil 1973 pléadh, don dara uair, an bille a cuirfeadh deireadh leis an urchosc ar mhná pósta oibriú mar státseirbhísigh. Fáiltíodh roimh an mbille go forleathan sa Seanad. Chuir an tUasal Lenihan, ar son Fhianna Fáil, fáilte roimh an “chéim chun cinn suntasach” seo do mhná na hÉireann, é ag rá gur “dearcadh sibhialaithe” a bhí sa chinneadh cead a thabhairt do mhná pósta oibriú mar mhúinteoirí agus mar bhanaltraí. Bhí Lenihan ag tabhairt le fios sa ráiteas seo gur ag léiriú measa ar obair na mban a bhíothas sa bhille seo. Thug an tUasal Markey le fios sa díospóireacht chéanna, áfach, gur cúiseanna eacnamaíochta ba bhunús leis an mbille. Easpa fostaithe chun postanna ar leith a dhéanamh sna cathracha, dár le Markey, ba chúis le díospóireacht an bhille ag an bpointe áirithe seo.

Cé gur chuir sí fáilte roimh an mbille, chaith an tIar-Uachtarán Máire Mhic Róibín, a bhí ina seanadóir ag an am, amhras ar na cearta teoranta a bhronnfaí ar mhná pósta faoin mbille nua. D’áitigh sí gur cheart deireadh a chur le dúshaothrú na mban agus cead a thabhairt do na mná pósta go léir “a bhfuil ardscileanna acu” páirt iomlán a ghlacadh san ionad oibre faoi choinníollacha cuí, más mian leo sin. Tar éis tuilleadh díospóireachta agus gan mórán athraithe, ritheadh an bille agus tugadh cead teoranta do mhná pósta oibriú mar státseirbhísigh.

FactXLVIIs fíor go bhfuil athrú suntasach tagtha ar stádas na mban san ionad oibre ó 1973 agus go bhfuil, go teoiriciúil pé scéal é, cead ag mná pósta an lae inniu cur isteach ar a rogha post. Is fíor freisin, go bhfuil an-chuid oibre á déanamh go fóill ag mná, sa bhaile agus ina bpobail féin, cuirim i gcás, go ciúin as radharc an tsaoil mhóir. Sa saothar (In)Visible Labour Factorium, 2013 le Vagabond Reviews (Ailbhe Murphy, ealaíontóir, agus Ciaran Smyth, taighdeoir neamhspleách), tarraingítear aird ar obair  “dofheicthe” seo na mban. Is éard atá sna grianghraf agus sna giotaí téacs atá ar taispeáint le linn féile TULCA 2013 ná léargas ar ghnéithe éagsúla d’obair chiúin na mban.

Tugtar spléachadh beag dúinn ar an obair eagrúcháin a dhéanann mná go deonach, ar an gcineáltas a chleachtann siad le daoine eile agus ar na bealaí éagsúla a gcuireann siad fáilte roimh dhaoine a gcuid den saol, bíodh sé mór nó beag, a roinnt leo. Baineadh tuairisc Orla O’Callaghan, mar shampla, an bród de dhuine ar bith nuair a dhéanann sí cur síos bogchríoch ar an aire a thug a máthair dá fear céile a bhí ag fulaingt le hailse. Duine eile nach ní léi a leas féin is ea máthair Ailbhe Smyth. Tugann Smyth cuntas fíreannach ealaíonta ar obair a máthar ag réiteach béilí, ag fuáil éadaí, ag fás glasraí, ag déanamh a díchill chun cuid a chur le costas dá clann. FactXXVIIMar is léir ó thuairisc Louise Ryan, is daoine cruthaitheacha, ealaíonta, seiftiúla iad na mná a ndéantar cur síos orthu sa taispeántas seo. D’fhéadfá tarraingt ar na haidíochtaí céanna chun cur síos ar na mná a ghlac páirt sa tionscnamh. Murach iad ní bheadh ann don saothar tuisceanach gaoismhear seo a thugann áit feiceálach do mhná a d’oibrigh agus a oibríonn go ciúin cúlánta.

 Ar taispeáint ag 126 freisin, mar chuid de Thionscnamh Oidhreachta Chomhairle Náisiúnta na mBan, bhí saothar le Sarah Browne, le Miriam O’Connor agus le Anne Tallentire, rannpháirtithe sa taispeántas Still We Work. Coimeádaí: Valerie Connor.

Nóta: Grianghrafanna den saothair (In)Visible Labour Factorium buíochas le Vagabond Reviews.