Ealaín sa bhForaois i nGaillimh!

Ealaín nua le Helen Caird sa bPáirc Foraoise i dTír Oileáin, Gaillimh

Wren smallNí minic a fheictear saothair líníochta ar taispeáint amuigh faoin spéir ach sin atá in ann don ealaín is deireanaí ó Helen Caird, amharcealaíontóir atá lonnaithe i gCathair na Gaillimhe. Labhair muid léi faoin togra nua atá faoi lámh aici – sraith álainn pictiúr ina léirítear plandaí agus ainmhithe sa bPáirc Foraoise i dTír Oileáin, Gaillimh. Is fiú go mór na pictiúir nua a fheiceáil má tá spéis agat sa dúlra, nó san ealaín – seo líníocht atá déanta go cruinn agus go beacht, le cúram dílis a thugann léargas ar áilleacht agus strainséarthacht an dúlra.

Seo an méid a bhí le rá ag Helen faoin saothar nua:

“Le bliain anuas tá mé ag forbairt saothar ealaíne do thogra nuálach i nGaillimh darbh ainm an Terryland Forest Park Outdoor Classroom/Laboratory. Is líníocht atá i gceist sna saothair nua seo, 30 pictiúr san iomlán ina ndéantar cur síos ar chuid den flora agus fauna sa gceantar. Tá dlúthcheangal ag na plandaí agus na hainmhithe a roghnaíodh le miotaseolaíocht agus béaloideas na tíre. I gcás na bplandaí, tá tréithe leigheasacha ag baint leo chomh maith.

Blackberry Brambles small

Beidh na pictiúir le feiceáil ar phainéil eolais a bheidh suite in áiteanna éagsúla sa bpáirc. In éineacht leo beidh téacs dátheangach ó Brendan Smith (an fear a rinne coimisiúnú ar an togra seo) ina dtabharfar tuileadh eolas faoin bhfiadhúlra áitiúil. Is foinse eolais amuigh faoin spéir iad na painéil seo do ghasúir scoile agus múinteoirí a thagann ar thurais scoile ag an bpáirc foraoise seo.

Hawthorn Tree smallIs le peann luaidhe a rinneadh an líníocht, agus tar éis bliain a chaitheamh i mbun oibre tá 9 bpictiúr fós le críochnú agam. Bhain mé an-taitneamh as an bpróiseas oibre go dtí seo agus tugann gach uile phictiúr feasacht nua dom ar chúrsaí imshaol. As na pictiúir atá déanta agam go dtí seo bhain mé an sásamh ba mhó as na cinn a raibh go leor mionghnéithe fíneáilte ag baint leo, go háirithe plandaí faoi bhláth. Mar thoradh ar an obair seo bíonn i bhfad níos mó airde agam anois ar an dúlra thart timpeall orm. Nuair a bhím amuigh ag siúl is minic a aithníonn mé plandaí agus bláthanna ar leith, fiú amháin agus iad i bhfad uaim!

The Fox smallCeapaim go bhfuil ról suntasach oideachasúil ag na saothair ealaíne seo sa láthair speisialta seo. Áis nádúrtha den chéad scoth is ea an Pháirc Foraoise i dTír Oileán, áis bheoga atá an-tábhachtach do chathair na Gaillimhe. Tá súil agam go dtabharfaidh an obair seo spreagadh do ghasúir (agus do dhaoine fásta) chun spéis a chur sa nádúr agus spéis a chur san ealaín, go háirithe i gceird na líníochta!”

Coinnígí súil amach don ealaín i bPáirc Foraoise i dTír Oileáin a chairde, tá go leor de na pictiúir seo ar feiceáil cheanna féin!