Ionchur > Aschur – Taispeántas le Pól Murphy

Dánlann Gerard Dillon, An Chultúrlann, Béal Feirste
30 Meitheamh – 16 Meán Fómhair 2015 

Léirmheas le Réaltán Ní Leannáin

Bronnann an Chultúrlann i mBéal Feirste Gradam Gerard Dillon ar chéimí de chuid Ollscoil Uladh gach bliain; £250 agus taispeántas sa dánlann an duais atá i gceist. Bhain Pól Murphy an Gradam amach sa bhliain 2014 agus chum sé an sainsaothar sealadach anseo don Dánlann. Chuir an t-ealaíontóir síos ar an mhodh oibre a d’úsáid sé i gcur chun críche an tsaothair seo. I dtús báire, thóg sé toisí an spáis agus grianghraif den spás féin. Rinne sé mionsamhail de agus ansin rinne sé a mhacnamh ar an fhreagra a bheadh aige don spás, bunaithe ar nithe aimsithe d’ábhair mhonaraithe agus nithe a rinne sé go sainiúil don insealbhú.

Pól 4Spréann an píosa seo ó cheann ceann an tseomra i lár an urláir. Tá sé 50 méadar d’fhad, ar a laghad, ag éirí ina thonn a bhíonn beagnach cúig throigh déag d’airde in áiteanna, agus ag titim go dtí an t-urlár arís. Cruthaítear bearnaí a cheanglaítear le cáblaí cuartha nó teannta. Ar an ábhar go bhfuil sé déanta as píosaí monaraithe don chuid is mó, baineann na dathanna leis an domhan tionsclaíoch – donna agus dubha, liatha agus bána – agus mála plaisteach fánach gorm amháin.

pól 5Ní athchruthú é ar shaothar a rinneadh cheana, ní dhéanfar é a ath-thógáil. Cuireadh le chéile é go macnamhach, orgánach. De réir a chéile a tógadh an caisleán áirithe seo. Tá an próiseas tógála – gach snaidhm, gach tairne, gach píosa téada – ar taispeáint go hoscailte, in áit bheith curtha i bhfolach mar a bhíonn sa dealbhóireacht traidisiúnta.

Séard atá taobh thiar den saothar suiteála seo aige ná comhoibriú an ealaíontóra leis an spás a bhfuil sé ag feidhmiú istigh ann. Bíodh is go spréann an saothar ó cheann ceann an spáis, is aonad amháin atá i gceist.

Chuaigh Pól i ngleic leis an spás go coinsiasach seachas é a úsáid go neamhairdeallach. Dar leis, tá an próiseas níos tabhachtaí ná an dealbhóireacht chríochnaithe, tá an spás níos tabhachtaí ná an saothar atá istigh ann. Idirghníomhaíocht atá ann idir é féin agus an spás seachas seilbh a ghlacadh ar an spás.

Pól 6Má tá an bunchoincheap seo simplí, is amhlaidh go méadaíonn an próiseas i gcastacht de réir mar a athraíonn an caidreamh idir spás agus saothar. Bíonn réiteach le fáil ar chomhdhéanamh agus luachanna aeistéitiúla mar a thagann siad salach ar fheidhm agus ar chur i gcrích.

Leanfaidh an taispeántas ar aghaidh go dtí 16 Meán Fómhair 2015.

Is féidir dul i dteagmháil le Pól Murphy ag: Polmurphyartist@gmail.com.

                                                                              –