Midland / Lár Tire – Pamela de Brí

Cartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta, Barra an Teampaill, BÁC 2
9 Eanáir – 24 Bealtaine 2015

Léirmheas le Réaltán Ní Leannáín

P de Bri Notebooks

Tagann na daoine a chónaíonn cois iarnróid inár láthair go beo beathach sa taispeántas seo leis an ealaíontóir Pamela de Brí. Daoine a chónaíonn cois iarnróid nach ann dó a thuilleadh, an líne Midland Great Western, líne a thosaigh i mBaile Átha Cliath agus a chuaigh trasna na tíre, tríd An Chlochán, go hAcaill, go Contae an Chábháin agus eile. Trína gcuid scéalta ar mp3 atá le cluinstin thuas staighre, trína bportráidí taobh leis na cluasáin agus muid ag éisteacht leo, agus trína bhfianaise scríofa sna dialanna a choinnigh an t-ealaíontóir le linn a tréimhse ag rothaíocht siar aniar an líne Lar-Tire, téann na sonraí éagsúla seo i bhfeidhm orainn go mór agus muid ag bogadh thart ar na déantáin éagsúla sa spás seo.

Midland Lar Tire duidiniIs léargas ar an phróiséas smaointe taobh thiar de shaothar críochnaithe an ealaíontóra iad na dialanna, leid dúinn ar na foinsí as a n-eascraíonn an ealaín chríochnaithe. I gceann de na dialanna tá iontráil scríofa: ‘Thug Marina cuireadh dom teacht chun caint léi agus bhí lón breá réitithe aici dom’ Ach ní amháin go bhfuil grianghraf de Mharina í féin ar an leathanach céanna ach ceann den seanstáisiún traenach ina gcónaíonn sí fosta, agus ceann eile de mholl mór dúidíní a bhfuil scéal ann faoi dtaobh dóibh. 

Cuirtear Éire atá tréigthe ach atá beo ag an am céanna romhainn anseo. Tá blas de shaol a shíl muid bheith imithe ann. Tá na leathanaigh dialanna agus na traiceanna mp3 líonta le daoine atá sásta a dtithe a oscailt do bhean óg stráinseartha atá ‘interested in the railway’, mar a deir fear ag stáisiún Dromad i Liatroim.

midlandlartire_iarsmaiBeathaíonn siad í le bia is le seanchas. Insítear scéalta faoi na dúchrónaigh agus faoi 1916 amhail is gur ar inné a bhí siad ag trácht. Gobann an t-uaigneas aníos tríd an chomhrá anois is arís in ainneoin na scéalaithe, áfach. De réir bean atá ag ríomh stair a tí-se taobh leis an stáisiún: ‘… it’s a hard station where the train don’t stop …’ Fiú nuair a leanann sí go haerach ‘every house has a spirit – ’ tuigimid gur léirigh sí fírinne fhánach i ngan fhios di féin.

Cuireann an t-ealaíontóir éagsúlacht ábhair ar fáil dúinn – na dialanna agus na traiceanna mp3. Ach chomh maith leo sin tá déantáin traidisiúnta ann: plátaí priontála agus samplaí de phriontaí gorma, buí agus dubha, deilbhíní beaga bídeacha, ollghrianghrafanna, físeáin, learscail lámhdhéanta ollmhór ar bhalla amháin.

midlandlartire_priontapioban

midlandlartire_pioban

 Ar an iomlán, áfach, is iad na gnéithe is mó a sheasann amach dúinn anseo ná na sonraí ealaíontóra, a thugann comhthéacs agus beocht do na grianghrafanna oifigiúla a fhanfaidh sa chartlann seo. Má léiríonn an t-ealaíontóir an ciúnas atá taobh thiar de ghuthanna na ndaoine seo in amanna, is amhlaidh go n-aimsíonn sí a nglórtha chomh maith. Ní bheadh Quijote as alt sa chomhluadar seo.


Tuilleadh eolais:
www.cucuart.com
pameladebri@gmail.com
http://www.nli.ie/ga/national-photographic-archive.aspx.