Remains – Willie Doherty

Kerlin Gallery, Baile Átha Cliath
17 Eanáir – 15 Márta 2014

Léirmheas le Eoin Mac Lochlainn.

Ainmníodh Willie Doherty faoi dhó don Duais Turner (i 2003 agus i 1994) agus tá a chuid saothair ealaíne i mbailiúcháin thábhachtacha ar fud na cruinne – sa Tate i Londain, i MOMA i Nua-Eabhrac, agus ar ndóigh, i Músaem Nua-Ealaíne na hÉireann i mBaile Átha Cliath – ach tá baint speisíalta ag Doire Cholm Cille leis an ealaín mar gurb é sin an áit ina rugadh agus a tógadh an t-ealaíontóir. Bhí sé seo le feiscint go soiléir ag an taispeántas aisbhreathnaitheach “Unseen”, a bhí ar siúl le déanaí sa City Factory Gallery i nDoire ach anois tá cuid den taispeántas sin, dár teideal: “Remains” le feiscint i mBaile Átha Cliath sa Kerlin Gallery.

Willie Doherty, Remains (Along the Wall), grianghraf, 2013

Willie Doherty, Remains (Along the Wall), grianghraf, 2013

Tá dhá ghrianghraf le feiscint nuair a shiúlann duine isteach san taispeántas seo, grianghrafanna de áiteanna neamhshuntasacha, lána gruama nó clós monarchan dúnta, b’fhéidir. Ní fios. Ansin feictear dúinn go bhfuil fiseán ar siúl san dara seomra. Is de réir a chéile a chuirtear eolas ar fáil dúinn ach nuair a thosnaíonn muid ag cur aithne ar an scéal goilleann sé níos mó orainn mar gheall ar seo.

Taispeánann an físeán gluaisteán ag dó i gcoim na h-oíche. Ar dtús tá lasracha móra ag stealladh suas sa spéir ach de réir a chéile tosnaíonn siad ag dul in éag. Tá dathanna áilne le feiscint sa bhfíseán, tá sé taithneamhach a bheith ag suí ansin sa dorchadas ag féachaint air. Tá gluaiseacht an cheamaire mall agus cuireann sé an lucht féachana ar a suaimhneas (nó faoi gheasa, b’fhéidir) ar feadh tamaillín. Ach tosnaíonn guth óigfhir ag caint agus é ag tabhairt cúntais faoi eachtraí a thárla, eachtraí faoi ógánaigh á dtionlacan isteach i gcúl-lánaí nó sean-chlósanna chun píonós a ghearradh orthu, a nglúna a bhriseadh. Tuigtear dúinn ansin gur foréigean paraimíleata atá i gceist agus tuigtear dúinn freisin nach sean-scéalta iad seo ach go bhfuil siad faoi eachtraí a thárlaíonn san aimsir láithreach. Caithfidh mé a rá go ndeachaigh an físeán seo i bhfeidhm go mór orm.
Willie Doherty, REMAINS, fís, 15 nóim, 2013

Willie Doherty, REMAINS, fís, 15 nóim, 2013

Nuair a thagann muid ar ais isteach sa chéad seomra ansin, bíonn tuiscint nua againn ar an dá ghriangraf. Áiteanna iad seo ina dtárla eachtraí píonóis le gairid. Nuair a thuigtear an scéal seo tagann cuma níos drochthuaraí ar na bpictiúir.

WD193134

Willie Doherty, Remains (Kneecapping behind Creggan Shops), grianghraf, 2013

Is cosúil go bhfuil an obair seo bunaithe ar thaighde a rinne an t-ealaíontóir i bpáirt leis an údar Susan McKay. Chuaigh an bheirt acu ag caint le daoine óga sna h-eastáit tithíochta bochta i nDoire, áiteanna nach bhfuil tar éis athrú nó feabhsú a fheiscint ó síníodh Comhaontú Bhéal Feirste cúig déag bliana ó shin, comhaontú a thug an choimhlint ar a dtugtaí “Na Trioblóidí” chun deiridh go h-oifigiúil. Ach, mar a dúirt Doherty linn sa ghailearaí le déanaí: ní thiocfaidh deireadh leis na trioblóidí go fóill, ní thiocfaidh réiteach ná athmhuintearas eadarainne mura ndéanaimid déileáil leis na fadhbanna atá fós ann.

WD195131

Willie Doherty, Against The Wall, Alleyway Used For Cover on January 30th, 1972
1992/2013

Sin a bhí i gceist aige, is dóigh, leis an teideal “Remains”. Tá seisean ag iarraidh a chuid a dhéanamh, len a chuid ealaíne. Is fiú go mór an taispeántas seo a fheiscint.

 Le buíochas don Kerlin Gallery www.kerlin.ie as cead na h-íomhánna a úsáid

…………………………………
Nóta: Is ealaíontóir agus scríbhneoir ealaíne é Eoin Mac Lochlainn. Tá sé lonnaithe i mBaile Atha Cliath. http://emacl.wordpress.com/