The Untold Want – Grúpthaispeántas

Acadaimh Ríoga Ibéarnach (RHA),  BÁC 2
13 Márta – 26 Aibreán 2015

Léirmheas le Eoin Mac Lochlainn

Riachtanas gan focal – “The Untold Want”
Nuair a thugann tú cuairt ar “The Untold Want” san Acadamh Ríoga Ibéarnach i mBaile Átha Cliath, an chéad phictiúr a fheiceann tú agus tú ag dul isteach ná “Untitled no. 7” (1980), pictiúr theibí le Agnes Martin. Sea, is é an pictiúr céanna é a bhíonn ag crochadh go h-iondúil i nDánlann Hugh Lane ach, i mo thúraimse, is fiú dhul chuig an taispeántas seo – díreach len é a fheiscint arís san suíomh gheal, speisialta seo. Dúirt an coimeadaí Patrick T. Murphy liom go dtagann sé suas 3 nó 4 h-uaire sa ló, díreach chun breathnú air, chun staidéar a dhéanamh ar na dathanna éagsúla agus iad ag athrú le solas an lae.

Agnes-Martin

Ach céard is brí leis an saothar seo? “Ba mhaith liom áille, soineantacht agus sonas a léiriú i mo chuid pictiúirí”, a scríobh Martin fadó, “ba mhaith liom é sin – agus Glóire” Agus cén fáth a bhfuil cathaoirín beag suite os a chomhair?

GoberUntitled1997ErmaEstwickIs saothar le Robert Gober an cathaoir seo, é déanta de chré-umha, é daite bán, le bosca naipcíní ar a bharr agus poll draenála faoi (déanta de airgead gheal). Tá an poll draenála in ainm deora uile de shaol pháiste a bhailiú ann. Ach os rud é go bhfuil an cathaoir chomh beag cuireann sé cuma ollmhór ar phictiúr Martin agus ar an spás mórthimpeall chomh maith.

WMcK26908-683x1024Tá dhá pictiúir mhóra ag William McKeown sa spás seo freisin – ceann dar teideal “Meadow” le solas buí ag soilsiú as, agus an ceann eile dar teideal “Ocean”, le dath liath dorcha na farraige. Bhí ​​a fhios agam gur cailleadh McKeown agus é ina óigfhear ach níor thuig mé go raibh lámh aige ina bháis féin, an duine bocht. Ní taispeántas siarghabhálach d’obair McKeown é seo ach chuir na coimeadaithe an taispeántas le chéile i gcuimhne air. Ba í Caroline Hancock, coimeadaí Fhorais William McKeown, an dara coimeadaí agus is ise a mhol an tionscadal ar dtús.

Chomh maith leis sin sa chéad seomra, thaithin dhá pictiúir aicrileacha den spéir le Byron Kim liom, agus roinnt oibreacha beaga le Vija Celmins. Thaithin ceann amháin díobh seo liom go h-áirithe -“Untitled”, gualach líníochta ar pháipéar. Ní raibh sé ach 43 x 55 cm ar a mhéad ach léirigh sé na réalta san oíche ag síneadh leo go deo na ndeor, ag cur i gcuimhne dúinn cé chomh neamhshuntasach atá muid ó cheart nuair a smaoiníonn muid ar an saol mór (agus ar an bplainéad beag seo).

William-McKeown-1


Tá an taispeántas seo i dtrí seomraí agus é roinnte i dtrí ‘véarsaí’ éagsúla. Tagann an teideal “The Untold Want” ó dán de chuid Walt Whitman. Sa tríú seomra, tá ceann de na pictiúir deiridh a rinne McKeown, é gan teideal agus gan dáta (le feiceáil thuas). Chuaigh an taispeántas seo go mór i bhfeidhm orm. Bhí sé go maith go ndeachaigh mé ar thráthnóna ciúin mar bhí mé ann liom fhéin agus ní raibh éinne le cur isteach ar mo chuid smaointe. Cheap mé go raibh atmasféar áirithe ag baint leis an taispeántas seo, atmasféar síochánta nach n-airíotar go minic sa dánlann seo, nó in aon dánlann chomhaimseartha, b’fhéidir. Déirfinn go mbéadh McKeown sásta leis.

Tá muid fíor-bhuíoch don Acadamh Ríoga Ibéarnach le cead a thabhairt dúinn na grianghrafanna a thógaint. Tá tuilleadh eolais ag : http://www.rhagallery.ie/exhibitions/the-untold-want/