Trace and Transfer, Claire Mc Laughlin

Trace and Transfer, Claire Mc Laughlin
(The Higher Bridges Gallery,  Ionad Clinton, Inis Ceithleann)

Is tarraingteach na rudaí iad iarsmaí ón am atá thart,
Claire McLaughlin, Trace and Transfer, 2012 comharthaí bheaga de ré eile ar fad. Táim ag smaoineamh ar nósanna a bhí coitianta tráth,
nó bealaí áirid le rud a rá, nathanna atá imithe i léig. Nó b’fhéidir páirt de shean-uirlis nach bhfuil aon úsáid ann de a thuileadh.

Iarsmaí mar sin a bhí mar bhunús don taispeántas Trace and Transfer, obair nua cheirmeachta le Claire Mc Laughlin a bhí le feiceáil in Ionad Clinton in Inis Ceithleann go gairid roimh Nollaig. Is obair fhíor-phearsanta a bhí sa taispeántas, macasamhala déanta as cré de rudaí a fágadh ag an ealaíontóir théis bás tarlú sa gclann. Bhí rudaí ann de chuid a Máthar agus a Seanathar, agus stuif  eile a bhain
leis an gclann ag dul i bhfad siar.

Claire McLaughlin, Trace and Transfer, 2012

In Trace and Transfer bhí chuile rud eagraithe agus leagaithe amach go néata, ar nós go raibh iniúcadh á dhéanamh. Bhí líne amháin de mhiotóga tanaí, múnlaithe i bpoirceallán bán, agus lorg d’íomhánna neamhshoiléir le feiceáil orthu amhail is go raibh cuimhneacháin éigin ag baint leo fós. Múnlaithe freisin i bpoirceallán bhí line de shean-éadaí soithí, le chuile mhionsonra de dhromchla an éadaigh fite arís isteach sa gcré. Claire Mc Laughlin, Trace and Transfer, 2012Bhí sean-chlár arán ann, agus é scoilte ina lár. Leagaithe in aice leis bhí macasamhail déanta as cré de phíosa beag den chlár a bhí ar iarraidh. Bhí rudaí eile le feiceáil – tíleanna le giotaí beaga de láimhscríbhinn orthu, méadranóm, déanta as cré, éiníní cóipeáilte de láimh ó shean- scáileán Seapánach.

Claire McLaughlin, Trace and Transfer, 2012An rud ba shuantasaí in Trace and Transfer ná an tús áite a tugadh don mhionsonra agus don mhionchuimhne. Seo obair ina bhfiosraítear cén chaoi a gcaomhnaítear ár gcuimhneacháin phearsanta le himeacht ama. Agus conas mar a líonann muid easnamh na chuimhneachán atá imithe i ngan fhios.

Aon tuairim amháin ar “Trace and Transfer, Claire Mc Laughlin

  1. Ping: Ar siúl faoi láthair | Nua-Ealaín

Freagraí dúnta.